Produkt bankowy - strona 16

Karty płatnicze w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

jest tylko zewnętrznym atrybutem rozbudowanego produktu bankowego. Składają się na niego: rachunek bankowy; powiązana...

Waluta euro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

, dokonywanie płatności w tej walucie i praktycznie rzecz biorąc posługiwanie się euro we wszystkich produktach...

Wykład - ryzyko operacyjne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Zaleska uczony polski za granicą
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

oncoraz bardziej zło one produkty bankowe zł despecialisation globalizacja działalności bankowej dział...

Wykład - ryzyko bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

Ryzyko to wynika z opcji klienta wpisanych w produkty bankowe, które mogą być zrealizowane w następstwie...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4424

instytucjonalnych (profesjonalne zarządzanie powierzonymi funduszami) rozwój nowych produktów bankowych, stwarza...

Analiza wskaźnikowa banków

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 10857

warunki ekonomiczne, konkurencja na rynku produktów bankowych oraz sytuacja na rynku pieniężnym...

Rynek Kapitałowy i Finansowy

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Emil Antoniszyn
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3493

prawnych Konkurencyjność - oferowanie produktów bankowych usług itp. Samofinansowanie - bieżąca działalność...