Proces s - strona 4

Proces rzymski-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

specjalnemu przechowawcy - depozytariuszowi sekwestrowemu, który miał obowiązek wydać tę rzecz już po procesie...

DZIAŁ XI postępowanie główne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

POSTĘPOWANIE GŁÓWNE PRZYGOTOWANIE DO ROZPRAWY GŁÓWNEJ I ODDANIE POD SĄD Sensu largo - w znaczeniu szerokim pojęciem tym określa się akt procesowy określonej władzy lub osoby, na podstawie którego dana osoba zostaje postawiona w akt oskarżenia za zarzucany jej czyn i odpowiada przed sądem na rozpr...

Geochemia izotopów

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1099

i syntezy pierwiastków - reakcje wychwytu neutronów: (Z>30) • powolny wychwyt neutronów(proces s) np...

Postępowanie odrębne w procesie cywilnym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Postępowanie odrębne w procesie cywilnym
Pobrań: 693
Wyświetleń: 5775

, Dla usprawnienia i przyspieszenia biegu procesu strona reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika...

Pytania do egzaminu - kodeks postępowania cywilnego

 • dr Marlena Wach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2702

Zawiera pytania egzaminacyjne z egzaminu u dr Marleny Wach z Uniwersytetu Warszawskiego. Zawiera 158 pytań i odpowiedzi. pytania egzaminacyjne dr Wach Przedmiot postępowania: dawniej obowiązywała koncepcja materialno-prawna - przedmiotem procesu jest roszczenie materialne (możność domagania się od...