Proces s - strona 5

Kierowanie zespołami ludzkimi

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
Pobrań: 6412
Wyświetleń: 11977

Notatka porusza m.in. takie zagadnienia, jak: krytyka pośrednia i bezpośrednia, błędy polskich menadżerów, błędy kadrowe, raport Forda, wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania pracy menadżera, koncepcja Maslowa, system amerykański, system macierzowy.Notatka zawiera również m.in. informacje...

Historia państwa i prawa - pytania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1694

. Ponadto w procesie strona, nie musiała udowadniać istnienia danego przepisu p. rzymskiego, odwrotnie...

Prawo Karne Materialne - wykłady

 • Prawo karne materialne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2114

Ma 44 strony. Obejmuje takie zagadnienia jak: definicja i podział prawa karnego, źródła i funkcje prawa karnego, kary, definicja i podział przestępstw, przedawnienie. PRAWO KARNE MATERIALNE 1. DEFINICJA I PODZIAŁ PRAWA KARNEGO 2. ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO 3. FUNKCJE PRAWA KARNEGO 4. OBOWIĄZYWANIE USTAW...

Historia Powszechna-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Gawron
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 588
Wyświetleń: 980

. Oskarżony nie był w procesie stroną ale przedmiotem postępowania sądowego często pozbawiony prawa do obrony...

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3549
Wyświetleń: 9037

wyłącznie procesowego, zawiązującego się miedzy nimi jedynie przez fakt powstania procesu S. Śliwiński...

Prawo rzymskie - zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2744

doc. Jest opracowaniem zagadnień podzielonych na bloki takie jak: zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo osobowe i rodzinne, oraz proces. W kontekście pierwszego tematu omawia m.in. takie pojęcia jak: zobowiązania jednostronne i dwustronnie zobowiązujące, zobowiązania cywilne i natura...

Teoria i filozofia prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 7294

Praca zawiera podstawowe informacje nt. wykładni prawa w procesie stosowania prawa. Głównie może się przydać studentom V roku prawa. Notatka zawiera informacje tak jak: pojęcie stosowania prawa, model procesu decyzyjnego, typy stosowania prawa, tryb podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji w tryb...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 2205

HISTORIA PRAWA ŚREDNIOWIECZE I CZASY WCZESNONOWOŻYTNE prawo feudalne - ewolucja od form prymitywnych, charakterystycznych dla okresu rozpady wspólnot rodowo-plemiennych i powstawania organizmów państwowych, do prawa wysoko rozwiniętego niewielkie znaczenie prawa rzymskiego we wczesnej fazie rozwoju...