Prawo Karne Materialne - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Karne Materialne - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Ma 44 strony. Obejmuje takie zagadnienia jak: definicja i podział prawa karnego, źródła i funkcje prawa karnego, kary, definicja i podział przestępstw, przedawnienie.

PRAWO KARNE MATERIALNE
1. DEFINICJA I PODZIAŁ PRAWA KARNEGO 2. ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO
3. FUNKCJE PRAWA KARNEGO 4. OBOWIĄZYWANIE USTAWY KARNEJ POD WZGLĘDEM CZASU.
5. OBOWIĄZYWANIE USTAWY KARNEJ PO WZGLĘDEM OBYWATELSTWA SPRAWCY
6. OBOWIĄZYWANIE USTAWY KARNEJ PO WZGLĘDEM MIEJSCA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA (CZYNU ZABRONIONEGO)
7. DEFINICJA PRZESTĘPSTWA, PRZESTĘPSTWO A CZYN ZABRONIONY
8. CZAS I MIEJSCE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 9. SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ
10. USTAWOWE ZNAMIONA PRZESTĘPSTWA.
11. PRZEDMIOT PRZESTĘPSTWA
12. PODMIOT PRZESTĘPSTWA 13. PRZEDMIOTOWA STRONA PRZESTĘPSTWA
14. CZYN I SKUTEK W PRAWIE KARNYM, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY.
15. PODMIOTOWA STRONA PRZESTĘPSTWA
16. WINA W PRAWIE KARNYM, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY
17. PODZIAŁY PRZESTĘPSTW
18. POSTACIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW- POJĘCIE, RODZAJE
19. SPRAWSTWO, SPRAWSTWO KIEROWNICZE I SPRAWSTWO PRZEZ POLECENIE
20. WSPÓŁSPRAWSTWO
21. PODŻEGANIE
22 POMOCNICTWO
23. STADIA PRZESTĘPSTWA, POJĘCIE, RODZAJE,
24. PRZYGOTOWANIE
25. USIŁOWANIE
26. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ
27. OBRONA KONIECZNA
28. STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI
29. ZGODA DYSPONENTA DOBREM
30. RYZYKO
31. DZIAŁANIE W RAMACH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW
32. NIEPOCZYTALNOŚĆ, POCZYTALNOŚC OGRANICZONA, WYŁĄCZENIE STOSOWANIA
33. BŁĄD I JEGO RODZAJE
34. ROZKAZ
35. ZBIEG PRZESTĘPSTW
36. ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY
37. KARA, POJĘCIE, FUNKCJE
38. SYSTEM ŚRODKÓW PRAWNO-KARNYCH W POLSKIM PRAWIE KARNYM
39. KARA GRZYWNY
40. KARA OGRANICZENIA WOLNOŚCI
41. KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI
42. CHARAKTERYSTYKA I SYSTEMATYKA ŚRODKÓW KARNYCH
43. ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE
44. DYREKTYWY SĄDOWEGO WYMIARU KARY
45. NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY
46. POWRÓT DO PRZESTĘPSTWA
47. ŚRODKI ZW. Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA, SYSTEMATYKA
48. WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO
49. WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY
50. WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE 51. PRZEDAWNIENIE, ISTOTA, RODZAJE 52. PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI 53. PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY 54. WYŁĄCZENIE PRZEDAWNIENIA
55. ZATARCIE SKAZANIA 1. DEFINICJA I PODZIAŁ PRAWA KARNEGO
Prawo karne materialne (zwane krócej prawem karnym) to zespół norm prawnych określających czyny społecznie szkodliwe, zwane przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary, środki karne i zabezpieczające stosowane wobec ich sprawców.
Prawo karne możemy rozpatrywać w sensie szerokim i w sensie wąskim. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz