Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz EAIiE, informatyka stosowana, stacjonarne, egzamin wstępny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5551
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz EAIiE, informatyka stosowana, stacjonarne, egzamin wstępny - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 240 pozycji, które pogrupowane są według m.in. następujących przedmiotów: języki i metody programowania, algorytmy i struktury danych, wstęp do systemu UNIX, programowanie obiektowe, podstawy elektroniki cyfrowej, architektury komputerów, podstawy grafiki komputerowej, metody numeryczne, algorytmy decyzyjne i teoria złożoności, sieci komputerowe. Wśród dyscyplin naukowych, według których pogrupowane są polecenia egzaminacyjne, są również: techniki internetowe i multimedialne, przetwarzanie obrazów cyfrowych, inżynieria oprogramowania, programowanie współbieżne i rozproszone, systemy operacyjne, bazy danych, języki formalne i kompilatory, metody optymalizacji, systemy automatycznego rozpoznawania i rozumienia, zarządzanie projektami.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek informatyka stosowana.

Prócz przykładowych pytań na test wstępny wielokrotnego wyboru, w notatce znajdują się również zasady przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz treści programowe i literatura do przedmiotów wybranych na
sprawdzian kwalifikacyjny na II stopień studiów stacjonarnych na kierunek informatyka stosowana.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(…)

… kazdy proces w systemie Unix? Jak w shellu Sh si˛ je przekierowuje, a jak łaczy (poda´
e ˛ c
przykład)?
c ˛ e ˙
6. Jakie polecenie pozwala stworzy´ nowy system plików (poda´ podstawowa składni˛ )? Co nalezy zrobi´ w przypadku
c c
˙
no´ników takich jak twardy dysk przed uzyciem tego polecenia?
s
˛ ˙
7. W jakich plikach sa przechowywane informacje o kontach i grupach uzytkownikach (wymieni´ wszystkie)?
c…
… transmisji w kablu typu skr˛ tka UTP?
n e
2. Na jakie podwarstwy dzieli si˛ warstwa łacza danych modelu OSI/ISO?
e ˛
˙˛
3. Które z wymienionych protokołów naleza do warstwy drugiej modelu OSI/ISO?
4. Które z wymienionych funkcji realizuje warstwa łacza danych modelu OSI/ISO?
˛
˛ ˙
5. Które warstwy modelu OSI/ISO sa rózne dla sieci WAN i LAN?
6. Do czego jest wykorzystywany protokół ARP?
7. Jakie sa zalety…
…. Jaki mechanizm uniemozliwia niesko´ czone krazenie ramek IP w sieci w przypadku wystapienia p˛ tli?
˛ e
14. Jakie mechanizmy zapobiegaja wyczerpaniu przestrzeni adresowej IPv4?
˛
˙
15. Co nalezy do zada´ warstwy transportowej modelu OSI/ISO?
n
Techniki internetowe i multimedialne
1. Jakie jest główne zadanie HTML?
2. Jakie jest główne zadanie CSS?
3. Dany jest dokument znajdujacy si˛ pod adresem: http://a.b.c…
… mi˛ dzyprocesowa w systemie Unix. Zarzadzanie systemem plików w Uniksie. Sekwencja startowa
e e ˛
systemu typu Unix. Podsystem procesów w systemie Unix. Podstawowe algorytmy szyfrujace. Architektura systemu Unix.
˛
Podstawowe elementy budowy jadra Unix. Zarzadzanie plikami w Uniksie. System monitorowania i rejestrowania zdarze´
˛ ˛ n
w Uniksie. Podstawy tworzenia skryptów Sh.
Literatura:
[1] Bach M. J.: Budowa…
….
Algorytmy decyzyjne i teoria zło˙ ono´ci
z s
Proces podejmowania decyzji. Model matematyczny procesu decyzyjnego. Programowanie liniowe i całkowitoliczbowe.
Proces wieloetapowy. Programowanie dynamiczne. Schemat podziału i ogranicze´ oraz algorytmy oparte na tym schemacie.
n
Problem komiwojaz ˙ era. Problemy grafowe (kolorowanie grafu, maksymalna klika, izomorfizm). Planowanie przedsi˛ wzi˛ c.
e e…
… si˛ metoda numerycznego obliczania całek, w której przybliza si˛ całk˛ korzystajac z wzoru parabol?
e ˛
Algorytmy decyzyjne i teoria zło˙ ono´ci
z s
s ˛ ˙
1. Programowanie dynamiczne stosujemy dla wieloetapowych procesów z własno´cia Markowa. Co mozna powiedzie´ o
c
warto´ci funkcji celu tych procesów w i-tym etapie?
s
2. Co przyjmujemy zazwyczaj jako górne ograniczenie w algorytmach podziału…
… jest moment zwykły m00 dla obiektu na obrazie binarnym?
6. Element F (0, 0) został wyliczony w wyniku wykonania dwuwymiarowej transformacji Fouriera na obrazie 2D (nie
´ ˙ ˙
dokonano przestawienia cwiartek). Wskaz, które z ponizszych zda´ sa prawdziwe?
n ˛
7. Co wykorzystujemy do pomiarów długo´ci brzegu figury na obrazie binarnym?
s
8. Co jest odpowiednikiem w przestrzeni Hougha (r, α) prostej w przestrzeni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz