Proces kształcenia - strona 5

Zawodoznawstwo - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

, zdobywanych w procesie kształcenia lub w praktyce zawodowej potwierdzonych posiadanym świadectwem lub dyplomem...

Pedagogika kultury - omówienie (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr. W. Żardecki
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1750

kształcenia należą do czynników zewnętrznych, Czynnikami wewnętrznymi są: aktywność twórcza, zdolności...

Andragogika wykład

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr Alicja Jurgiel
 • Andragogika
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 4956

zainteresowania andragogiką jako dyscypliną: Umasowienie procesu kształcenia Edukacja staje się zjawiskiem...

Istota i funkcje dydaktyki

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3311

systemowego podejścia do sytuacji związanych z procesem kształcenia. Sytuacja dydaktyczna - system dydaktyczny...

Podstawy dydaktyki - zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1379

do odtwarzania materiałów słuchowo-wzrokowych w procesie kształcenia. Fazogram - kilka foliogramów stanowiących...

Dydaktyka w szkole wyższej

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Dydaktyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

i kierowanie procesem kształcenia, umożliwia pomiar osiągnięć poprzez ustalenie kryteriów i skonstruowanie...