Prawo upadłościowe i naprawcze - strona 3

Źródła prawa handlowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze, która odgrywa bardzo istotne znaczenie w realizacji zasady...

Prawo bankowe - 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

kredytowych (2001/24/WE) ! wprowadzona ustawą - Prawo bankowe oraz ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze...

Zasada ciągłości - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na podstawie ustawy Prawo upadłościowe...

Prawo zobowiązań i jego źródła

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

, art. 353-921; ustawy szczególne: ustawa z dn. 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze...

Wynagrodzenie za pracę

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1421

na podstawie przepisu `prawa upadłościowego i naprawczego`, wyda postanowienie o: Ogłoszeniu upadłości...

Niedopełnienie obowiązku składkowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

upadłościowe i naprawcze; 3) nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku...

Rodzaje postępowań cywilnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1190

PRZED KOMISJĄ POJEDNAWCZĄ NAPRAWCZE regulowane przepisami ustawy „Prawo upadłościowe i naprawcze...