Zasada ciągłości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada ciągłości - wykład - strona 1 Zasada ciągłości - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zasada ciągłości
9Mianem zasady ciągłości określa się grupę przepisów prawa firmowego, które dopuszczają kontynuowanie przez przedsiębiorcę działalności pod dotychczasową firmą mimo wystąpienia okoliczności uzasadniających - w imię zasady prawdziwości - zmianę oznaczenia.
Ratio legis zasady ciągłości nawiązuje do funkcji firmy. Obrazuje ona w świadomości innych podmiotów ogół wyobrażeń i cech dotyczących danego przedsiębiorcy oraz jakości oferowanych przez niego towarów czy usług. Ten zespół opinii innych podmiotów o przedsiębiorcy nazwę określa się jako renomę, która przekłada się wprost na gospodarcze powodzenie przedsiębiorcy. Z tego względu firma, dzięki której dany przedsiębiorca jest rozpoznawany przez inne podmioty, stanowi ważny element działalności przedsiębiorcy, nierzadko o wymiernej wartości ekonomicznej. Nie dziwi więc fakt, iż przedsiębiorcy będą dążyć do tego, by utrzymać dotychczasową firmę, pod którą byli identyfikowani, w przypadku, gdy w powszechnym odbiorze z firmą tą wiążą się pozytywne konotacje innych podmiotów. Utrzymywanie firmy w brzmieniu nieodpowiadającym stanowi faktycznemu przedsiębiorcy jest jednakże sprzeczne z zasadą prawdziwości firmy. Ustawodawca dopuszcza na gruncie obecnych przepisów trzy wyjątki od tej zasady, dzięki którym przedsiębiorca może używać firmy w brzmieniu dawnym, utrwalonym w obrocie, chociażby brzmienie takie nie odpowiadało zasadzie prawdziwości wyrażonej w art. 433 § 2 k.c.
9Sytuacja pierwszego rodzaju została wskazana w art. 437 zd. 2 oraz zd. 3 k.c. Dotyczy ona przekształceń osób prawnych będących przedsiębiorcami oraz spółek osobowych. W razie dokonania przekształcenia takich podmiotów mogą one zachować dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną, o ile uległa ona zmianie. Przekształcenia osób prawnych dokonywane będą np. w trybie Kodeksu spółek handlowych czy też ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Przepis ten nie znajdzie jednak zastosowania do przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę.
9Drugiego rodzaju sytuację, w której możliwe jest zachowanie nieaktualnej już firmy, opisuje art. 438 § 1 k.c. Jeżeli wspólnik, którego nazwisko umieszczone zostało w firmie, utraci w spółce członkostwo, spółka może zachować w firmie jego nazwisko, jeżeli wspólnik ten - bądź w przypadku śmierci wspólnika jego małżonek i dziecko - wyrazi na to pisemną zgodę. Przepis ten ma zastosowanie zarówno do spółek osobowych, jak i kapitałowych. Chociaż z uwagi na fakt, że nazwisko co najmniej jednego wspólnika stanowi obligatoryjny składnik korpusu firmy spółek osobowych, przepis ten w znacznej mierze będzie miał zastosowanie właśnie do tego rodzaju spółek handlowych. Lege non distinguente, nie można wykluczyć jego stosowania także do spółek kapitałowych, jeżeli w ich firmach pojawi się nazwisko wspólnika. Tym bardziej za wnioskiem takim przemawia fakt, iż art. 435 § 3 k.c. zezwala na użycie w firmie osoby prawnej (a więc i spółki kapitałowej) nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz