Firma i oznaczenie przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Firma i oznaczenie przedsiębiorstwa - strona 1 Firma i oznaczenie przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:

Firma i oznaczenie przedsi ę biorstwa Poj ę cie i rodzaje firm Wyraźne rozró ż nienie mi ę dzy przedsi ę biorc ą a prowadzonym przez niego przedsi ę biorstwem, chociaż z prawnego punktu widzenia bardzo istotne, w praktyce często
ulega zatarciu. Należy jednak oddzielić, przynajmniej teoretycznie, oznaczenia służące
indywidualizacji podmiotów od oznaczeń identyfikujących prowadzone przez nie
przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 432 KC przedsiębiorca działa pod firmą. Firma jest zatem oznaczeniem ka ż dego przedsi ę biorcy, zdefiniowanego w art. 43 1 KC . Firma jest dobrem
niematerialnym (oznaczeniem) wyodrębnionym ze względu na pełnioną przez nią funkcję.
Jest nią indywidualizacja przedsiębiorcy jako podmiotu praw i zobowiązań. Pełni względem
przedsiębiorców rolę podobną do tej, jaką dla człowieka pełni jego nazwisko. Jednocześnie
umożliwia odróżnianie przedsiębiorców działających na rynku. Funkcja indywidualizuj ą ca przedsiębiorcę jest prawną funkcją firmy. Jest jednak możliwe pełnienie przez nią funkcji
gospodarczych, takich jak reklamowa lub budowania wizerunku przedsi ę biorcy . (red. W.J Katner: Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa 2006) Poza tym, firma może pełnić
pośrednio funkcję identyfikującą działalność przedsiębiorcy, a więc występować jednocześnie w roli oznaczenia przedsiębiorstwa. (S. Sołtysi ń ski, A. Szajkowski, J. Szwaja: Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1997) Firma nie wchodzi ona w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę.
Nadto nie może być zbyta ( art. 439 KC). Przedsiębiorca może natomiast upoważnić innego
przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.
Firma jest zawsze nazwą. Ze względu na to, do czego się odnosi, można wyróżnić nast ę puj ą ce rodzaje firm: 1. osobowa (nazwiska osób fizycznych lub nazwy osób prawnych ),
2. rzeczowa (wskazuje na przedmiot działalności),
3. fantazyjna (abstrakcyjna nazwa nie związana z nazwiskiem, nazwą ani przedmiotem
działalności).
Jeżeli chodzi o zasady dotyczące budowy firmy, ustawodawca wprowadza odrębne
zasady dla poszczególnych podmiotów. Zgodnie z art. 434 i 435 k.c. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Można je uzupełnić określeniami wskazującymi na przedmiot i miejsce
działalności przedsiębiorcy lub innymi dowolnie obranymi. Jest to więc firma osobowa. Firmą osoby prawnej jest nazwa obrana dowolnie. Może być więc osobowa, rzeczowa lub
fantazyjna. Muszą być jednak uzupełnione dodatkiem obligatoryjnym, który wskazuje na


(…)

… skoncentrowaną, czy też ma oddziały, filie, zakłady;
d)zasada jawności (art. 431 KC) - firma podlega ujawnieniu w rejestrze; obowiązek
ujawnienia dotyczy też zmiany firmy (art. 437 KC);
e)zasada ciągłości (art. 437 i 438 KC) -zachowanie - pod pewnymi warunkami -
brzmienia firmy pomimo przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub handlową
9
spółką osobową, wystąpienia ze spółki wspólnika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz