Szajkowski

Firma i oznaczenie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

przedsiębiorstwa. (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja: Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1997) Firma...

Umorzenie akcji

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1316

handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2002. 3. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. Kodeks...

Umorzenie akcji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2002. 3. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. Kodeks...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

oznaczenia przedsiębiorstwa. (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja: Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa...

Encyklopedia rachunkowości - U

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

odpowiedzialnością wielkość liczbową (kwotę złotych) stanowiącą cząstkę kapitału zakładowego” (A. Szajkowski, Prawo...

Prawo Handlowe - mikroprzedsiębiorca

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2212

...PRAWO HANDLOWE Historia prawa handlowego Pierwsze wzmianki w Kodeksie Hamurabiego , pojawia się np. umowa spółki. Podobnie prawo rzymskie znało umowę spółki a także wiele innych umów wchodzących w zakres prawa cywilnego rozumianego sensu largo. Dwa bardzo ważne akty normatywne: Kodex...