Prawo Handlowe - mikroprzedsiębiorca

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Handlowe -  mikroprzedsiębiorca - strona 1 Prawo Handlowe -  mikroprzedsiębiorca - strona 2 Prawo Handlowe -  mikroprzedsiębiorca - strona 3

Fragment notatki:


...PRAWO HANDLOWE

Historia prawa handlowego

Pierwsze wzmianki w Kodeksie Hamurabiego , pojawia się np. umowa spółki. Podobnie prawo rzymskie znało umowę spółki a także wiele innych umów wchodzących w zakres prawa cywilnego rozumianego sensu largo.
Dwa bardzo ważne akty normatywne:

Kodex Sauvariego 1673r.
Kodex Napoleona 1807r.

W procesie kształtowania się prawa handlowego można wyróżnić 2 dominujące pojęcia:

1. ujęcie przedmiotowe – istotna jest czynność prawna a nie podmiot jej dokonujący. O przynależności danego stosunku prawnego do prawa handlowego decyduje charakter czynności prawnej a nie podmiot spełniający określone przesłanki pr. handl. (kupiec, przedsiębiorca)
2. ujęcie podmiotowe – ściśle związane z pojęciem kupca, dany podmiot musiał wypełniać określone przesłanki by być uznany za kupca czyli podmiot pr. handl. , zaś tylko kupiec mógł dokonać czynn. w ramach pr. handl.......Do roku 89’ regulacja prawna dział.gospod. mieściła się w przepisach dotyczących j.g.u. oraz nie obowiązujący już od roku 1990 art. 33 § 2 kc. Wyróżnienie to wynikało z poddania ogółu gospod. reglamentacji państwowej tych podmiotów, które nie były państwowe (własność państwowa i społeczna) Nie było innych podmiotów gospod.
Ustawa z 23.XII.88 (w.ż 1.01.89’ ) wprowadziła reguły gospod. opartej na zasadach prawdziwej ekonomii, grze rynkowej podaży i popytu , równości pdomiotów, wolności podejmowania i prowadzenia działalności.
Ustawa prawo działalności gospod. z 99’ (w.ż 1.01.2001) – jej przepisy pozwalały jasno określić warunki podjęcia działalności gospod.
Ustawa o swobodzie działaności gospod. z VII.2004r. (w.ż I.VIII.2004) – wprowadziła działalność regulowaną , tym samym podzieliła reglamentacje działalności gospod. na na 3 rodzaje : koncesje, zezwolenia, działalność regulowaną (art. 64 u.s.g)....

PRAWO HANDLOWE
Historia prawa handlowego
Pierwsze wzmianki w Kodeksie Hamurabiego , pojawia się np. umowa spółki. Podobnie prawo rzymskie znało umowę spółki a także wiele innych umów wchodzących w zakres prawa cywilnego rozumianego sensu largo. Dwa bardzo ważne akty normatywne:
Kodex Sauvariego 1673r.
Kodex Napoleona 1807r.
W procesie kształtowania się prawa handlowego można wyróżnić 2 dominujące pojęcia:
ujęcie przedmiotowe - istotna jest czynność prawna a nie podmiot jej dokonujący. O przynależności danego stosunku prawnego do prawa handlowego decyduje charakter czynności prawnej a nie podmiot spełniający określone przesłanki pr. handl. (kupiec, przedsiębiorca)
ujęcie podmiotowe - ściśle związane z pojęciem kupca, dany podmiot musiał wypełniać określone przesłanki by być uznany za kupca czyli podmiot pr. handl. , zaś tylko kupiec mógł dokonać czynn. w ramach pr. handl.
Obecnie następuje unifikacja, ujednolicenie pr. handl.: a. w skali światowej - np. konwencja genewska, wiedeńska, prace OECD, UNICITRAL, UNIDROIT b. w skali UE - rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia
Jeśli chodzi o proces kształtowania polskiego prawa handlowego trzeba wspomnieć o:
prawie spółdzielczym (1920)
prawo domu składowego (1924) obecnie ustawa z 2002
rozporządzenie o wydzieleniu z adm. państw. przedsięb. państw. oraz ich komercjalizacji (1927)
kodex handlowy (1934) - został oparty o regulacje niemiecką, tylko ona umożliwiało zunifikowanie i harmonizacje pr. polskiego po odzyskaniu niepodległości ; zawierał 2 księgi: I kupiec II czynności handlowe ; kupca kh dzielił na rejestrowego - wszystkie spółki handlowe nierejestrowego - ci nie podlegali ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz