Wynagrodzenie za pracę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wynagrodzenie za pracę - strona 1 Wynagrodzenie za pracę - strona 2 Wynagrodzenie za pracę - strona 3

Fragment notatki:

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA I RODZAJE INNYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Pracodawca zatrudniający ponad 20 pracowników (układ zbiorowy). Musi mieć regulamin wynagrodzenia w której wyróżnione są stanowiska pracy i wynagrodzenie za ich urzędowanie. Pracownicy budżetowi wiedzą najlepiej jakie stawki są za ich pracę.
3 SYSTEMY PRAWNE REGULACJI WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
System wynagrodzenia za pracę
System wynagrodzenia akordowego- zależy od wykonanych jednostek produkcji
System wynagrodzenia prowizyjnego- zależy od wyników pracy
SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ:
Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze)
Premie
-regulaminowe, stanowią część składową płacy (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne)
-uznaniowe, są formą nagrody
-mieszane, r+u- w tym zazwyczaj 50% premii r +x % premii u
-nagrody jubileuszowe
Dodatki do płac
- funkcyjny, z tytułu sprawowania funkcji kierowniczej, np. kierownik, dyrektor, dziekan
- służbowy, gdy pracownik nie pełni funkcji kierowniczej ale jego funkcja jest ważna, np. pełnomocnik dziekana
- specjalny, za wysokie kwalifikacje zawodowe, szczególne doświadczenia zawodowe, praktykę
- za wysługę lat, nie może być wyższy niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika, z reguły wynosi to 1% za każdy wypracowany rok, ale w niektórych zawodach jest on wyższy
- za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
- za znajomość języków obcych, trzeba mieć certyfikat i praktycznie korzystać z języka w ramach wykonywanej pracy
- za pracę nocną
- za prowadzenie brygad
- dla pracowników placówek zagranicznych
- za pracę w niedzielę i święta
W PONAD DWÓCH PRZYPADKACH PAŃSTWO INGERUJE W WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ:
Państwo określa najniższe wynagrodzenie za pracę (1317zł)
Wynagradzanie za czas podróży służbowej (dot. podróży w kraju i zagranicznych)
USTALANIE WYNAGRODZENIA ART. 78 KP- wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniając ilość i jakość świadczonej pracy
WYNAGRODZENIE PRZYSŁUGUJE:
Za pracę wykonaną
Za czas niewykonywania pracy
- wynagrodzenie za czas przestoju z winy pracodawcy- przysługuje jeżeli nie określono wysokości wynagrodzenia to musi dostać min. 60%, jeśli przestój nastąpił z winy pracownika to wynagrodzenie nie przysługuje
-wynagrodzenie za wadliwość produktu- jeżeli wadliwość powstała z winy pracownika to wynagrodzenie nie przysługuje albo przysługuje w niższej skali, jeżeli pracownik pracował dodatkowo aby usunąć wadę to nie dostaje wynagrodzenia za dodatkowy, przepracowany czas.


(…)

… jak podczas pracy
Za czas przeznaczony na podnoszenie kwalifikacji
- dni wolne na uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach
- dni wolne na przygotowanie i przystąpienie do egzaminu
- dni wolne na przygotowanie się i obrona pracy dyplomowej
Za czas pełnienia niektórych funkcji społecznych, np. społeczny inspektor pracy, ratownik WOPR, krwiodawstwo
Wynagrodzenie za czas tymczasowego aresztowania 1/2wynagrodzenia…
…. `o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy', oparta jest na dyrektywach UE co oznacza, że dotyczy zarówno pracodawców z polski jak i pracodawców pochodzących z państw członkowskich UE jaki i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA).
NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY ZACHODZI- gdy sąd upadłościowy na podstawie przepisu `prawa upadłościowego i naprawczego
… formie niż pieniężna, deputaty. Wynagrodzenie można otrzymywać do rąk własnych lub na konto, ale trzeba na to wyrazić zgodę na piśmie
POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA
Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do 3/5 wynagrodzenia łącznie z potrąceń
Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne…
… na zaspokojenie kosztów postępowania
O oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości w razie stwierdzenia ze majątek dłużnika jest obciążony hipoteką zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
FUNDUSZ CELOWY- FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH NA KTÓRE PRACODAWCA MUSI ODKŁADAĆ SKŁADKI…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz