Prawo prasowe - strona 5

Model arabski

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Beata Klimkiewicz
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1204

przez rząd KATAR konstytucyjne gwarancje wolności słowa, ale też prawo prasowe (1979) przewidujące kary...

Definicje i zakres pojęć

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2737

elektroniczne (radio, telewizja) Wyciąg z prawa prasowego (ustawa z 7 II 1984 ): Prasa - „publikacje periodyczne...

Wykład IX z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1022

innych praw na dobrach niematerialnych, o roszczenia wynikające z Prawa prasowego, o prawa majątkowe...

Model arabski - podejście mieszane

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Beata Klimkiewicz
 • Media w świecie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

przez rząd KATAR konstytucyjne gwarancje wolności słowa, ale też prawo prasowe (1979) przewidujące kary...

Konstytucja Republiki weimarskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2450

możliwość regulowania spraw takich jak: prawo karne, prawo cywilne, prawo prasowe, ustawodawstwo dot...

Etyka normatywna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka dziennikarska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

do krytyki wynikająca np. z art. 6 Ustawy Prawo Prasowe. Autor musiał po pierwsze zebrać możliwie dużo opinii...

Właściwości sądu - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

o roszczenia wynikające z prawa prasowego, 4) sprawy o prawa mająt- kowe, w których wartość przedmiotu sporu...