Etyka normatywna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka normatywna-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Etyka normatywna, zajmuje się ustalaniem, co jest dobre moralnie a co złe oraz, na podstawie przyjętych ocen i związanych z nimi powinności, wytyczaniem konkretnych zadań. Objawiają się one w normach moralnie pozytywnego postępowania, prowadzących do osiągnięcia pożądanego z punktu widzenia religijnego, społecznego lub politycznego ideału moralnego.
Kryteriami, które pozwalają na wyznaczenie różnic między system prawa a porządkiem moralnym mogą być: źródło pochodzenia, rodzaje sankcji, stopień sformalizowania.
Obiektywizm dziennikarza to zespół cech, które umożliwiają spełnienie warunku przekazania prawdy, dobra i piękna w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywistego. Zakłada bezstronność, rzeczowość i niezależność pomimo oczywistego uwarunkowania dziennikarza. Zakłada dokładność, rzetelność i profesjonalizm przy pozyskiwaniu wiadomości od subiektywnych informatorów. Zakłada samodzielność, pewność i świadomość konsekwencji co jest determinowane przez sumienie.
Ograniczenia etyczne: Są to chronione prawem dobra o charakterze niemajątkowym przysługujące każdemu człowiekowi (osobie fizycznej) a także osobom prawnym. Katalog tych dóbr jest otwarty, gdyż ich konstrukcja prawna odwołuje się do wartości moralnych, które mogą być różne oceniane i które ulegają ciągłym zmianom. Do podstawowych dóbr osobistych zaliczamy m.in. zdrowie, wolność, godność, tajemnicę korespondencji (wymienione wynikają z prawa cywilnego) oraz prawo do prywatności, prawo do kultu osoby zmarłej (wynikają z orzecznictwa sądowego).
Metody manipulowania odbiorcą w kontekście przekazywanych treści odnoszą się do informacji m.in. nieprawdziwych, przesadnie lub niedostatecznie co do rzeczywistej ważności przedstawianych, spreparowanych w wyniku celowej interwencji, czy przekazywanych w nadmiarze celem wprowadzenia chaosu dezinformacyjnego. Wśród zabiegów technicznych można wyróżnić m.in. odwoływanie się do emocji, symbolizację, statystykę, eufemizmy czy hiperbolizację.
Według prawo autorskiego plagiat jest to przejęcie części lub całości: cudzego dzieła i rozpowszechnianie ich jako własnych, oraz przetłumaczenie cudzej pracy i rozpowszechnienie jej pod własnym nazwiskiem. Wyróżniamy plagiat jawny (przypisanie sobie czyjegoś dzieła) i ukryty (wykorzystanie wartości intelektualnej czyjegoś dzieła we własnych wywodach bez podania źródła. Znany jest jeszcze tzw. autoplagiat, który polega na powielaniu własnych dzieł bez informowania o tym odbiorców.
Delatorstwo to inaczej donosicielstwo.
Zakładając, że uczynił to bez zgody autorów i zapewne przedstawił to jako wyniki własnej pracy naukowej, oraz sprzedaż książki była źródłem dochodu, wspomniany promotor naruszył art. 115 prawa autorskiego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz