Ustawa o radiofonii i telewizji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o radiofonii i telewizji-opracowanie - strona 1 Ustawa o radiofonii i telewizji-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI
Powstała w 1993r.. Ostatni raz była nowelizowana 16 XII 2005r.Do radiofonii i telewizji ogólnie
stosuje się przepisy prawa prasowego.
Zadania radiofonii i i telewizji: (!!!)
1. dostarczanie informacji - podstawowe zadanie to przekazywanie prawdy. Obecnie
obserwujemy manipulacje przez dobór informacji. U podstaw wszelkich działań jest
filozofia systemu, dziś jest system liberalny
2. udostępnianie dóbr kultury
3. ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki
4. upowszechnianie edukacji obywatelskiej
5. dostarczanie rozrywki
6. popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem kontrolnym w sprawach radiofonii i
telewizji.
Art.6(!!!): KRRiTv stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i
interesów odbiorców oraz zapewnia trwały i pluralistyczny charakter radiofonii i TV.
Do szczególnych zadań KRRiTV należy:
• projektowanie w porozumieniu z premierem polityki państwa w dziedzinie radiofonii i
TV
• podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów
• kontrola nadawców
• opiniowanie aktów ustawodawczych i umów międzynarodowych.
Skład KRRiTv:
5 członków powoływanych przez
2 - sejm
1 - senatu = upolitycznienie mediów
2 - prezydent
Przewodniczącego powołuje i odwołuje prezydent. Przewodniczący wykonuje swe zadania przy
pomocy biura KRRiTV. Corocznie KR przedstawia sejmowi, senatowi i prezydentowi
sprawozdanie ze swojej działalności (do końca marca). KRRiTV powołuje Radę Nadzorczą.
Ustawa o Radiofonii. i Tv mówi o KRRiTv- to organ wykonawczy, ustawa jest ważniejsza.
Na miejsce urzędu, który był wykonawcą dla radiofonii i tv, nazywa się Urząd Regulacji
Telekomunikacji i Poczty, został utworzony centralny organ administracji rządowej - Urząd
Komunikacji Elektronicznej. Radiofonia i Tv podlega jej, która jest wobec niej organem
wykonawczym i kontrolnym.
Częstotliwość - koncesje przeznaczone dla poszczególnych nadawców ustala prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w uzgodnieniu z przewodniczącym KR.
W przypadku rezerwacji koncesji dla nadawania programów, zostaje przedstawiony
konkurs, który wyłania nadawcę. Istnieje też postępowanie przetargowe poprzedzone
konsultacjami.
Zobowiązania programowe radiowo-telewizyjne: Art.18(!!!):


(…)

… w uzgodnieniu z przewodniczącym KR.
W przypadku rezerwacji koncesji dla nadawania programów, zostaje przedstawiony
konkurs, który wyłania nadawcę. Istnieje też postępowanie przetargowe poprzedzone
konsultacjami.
Zobowiązania programowe radiowo-telewizyjne: Art.18(!!!):
1. Audycje nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz
postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz