Prawo pozytywne - strona 4

Prawo a wartość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

historycznej jest tu rozróżnienie między prawem naturalnym - jako wyraz ducha kultury, i prawem pozytywnym...

Pojęcie prawa - Sofiści

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

ma charakter pisany. Prawo stanowi spójny system. Prawo jest czymś innym niż moralność. Prawo pozytywne - prawo...

Filozofia, Poglądy Harta - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

posłuszeństwa wobec prawa. Odkrycie wielopłaszyznowości prawa pozytywnego; prawo pozytywne można postrzegać...

Polityka a moralność - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

prawa pozytywnego a wolność człowieka. Prawo pozytywne ma zapewnić jednostkom równe sfery, w obrębie...

Wykład - prawo naturalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 161
Wyświetleń: 602

jako prawdziwe, dobre, słuszne i jako legitymująca podstawa każdego prawa pozytywnego. Ideę prawa naturalnego...

Prawo natury

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1498

 obok prawa pozytywnego istnieje również inne prawo - prawo naturalne, którego źródłem nie są akty promulgacji...

Problem granic władzy suwerennej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

przez społeczeństwo do ochrony tych praw. -szkoła pozytywizmu prawniczego sformułowała tezę, że tylko prawo pozytywne...

Pojęcie prawa - instytucje prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

tworzonego (ustanawianego lub uznawanego) i chronionego przez rządzących. Nazywano je prawem pozytywnym, tj...