Prawo natury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo natury - strona 1 Prawo natury - strona 2 Prawo natury - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO NATURY -prąd ten charakteryzuje się następującymi cechami: teza o dualizmie prawa  obok prawa pozytywnego istnieje również inne prawo - prawo naturalne, którego źródłem nie są akty promulgacji, a które wypływa z samej natury człowieka -źródłem prawa pozytywnego są akty stanowione, natomiast źródłem prawa naturalnego jest sama natura i w zależności od doktryny różnie pojmuje się te źródła:
sama natura człowieka (koncepcje świeckie)
sam Bóg
pewne właściwości życia w społeczeństwie (L.L. Fuller) rozum (I. Kant) prawo natury ma wyższą moc od prawa pozytywnego  istnieją tu 2 koncepcje:
wyższa moc prawa natury polega na tym, że prawo to jest zespołem wskazań, na które powinien patrzeć ustawodawca tworząc prawo normy prawa pozytywnego, które w rażący sposób naruszają prawa natury nie obowiązują i ludzie nie mają obowiązku ich przestrzegania prawo natury obowiązuje wszystkich i wszędzie  prawo naturalne jest jedno, wspólne dla wszystkich ludzi i obowiązuje niezależnie od ustawodawstw wewnętrznych, państwowych, pozytywnych Periodyzacja prawa natury 1. Starożytność  niemalże wszyscy filozofowie starożytni byli prawnonaturalistami -uważali, że prawo natury jest niezmienne, wspólne wszystkim ludziom i można je poznać dzięki refleksji filozoficznej
Sofiści
-w ich filozofii istotną rolę odgrywało przeciwstawienie natury i prawa Hippiasz
-uważał, że prawo natury wynika z pierwotnej i wspólnej dla wszystkich natury
-prawo ludzkie natomiast przeciwstawia się tej równości i dzieli ludzi, odróżniając ich od siebie
-prawo natury jest wieczne i niezmienne, natomiast prawo ludzkie jest przygodne i tym samym odmawia się mu wartości Antyfont
-prawo natury jest wspólne dla wszystkich ludzi, stąd też wszelkie podziały i wyróżnienia są nieuzasadnione
-niezgodność prawa ludzkiego z prawem natury pozwala na jego nieprzestrzeganie Arystoteles
-uważał, że szczegółowe treści prawa natury wynikają z ludzkiej zdolności oceniania, a przede wszystkim odróżniania dobra od zła -treścią prawa natury są te oceny, które są wspólne różnym ludziom
-stąd też wynika poparcie dla niewolnictwa, jako instytucji zgodnej z prawem naturalnym -zgodne z naturą jest to, by jednostki obdarzone większym rozumem i mniejszą siłą fizyczną, władały na jednostkami o większej sile i mniejszym rozumie -prawo stanowione opiera się na prawie naturalnym
-jednakże prawo stanowione jest prawem spisanym i trzeba go się uczyć, nie jest ono zatem dane w sposób bezpośredni istotom rozumnym
-prawo stanowione jest również prawem powszechnym, ale obowiązuje jedynie obywateli konkretnego polis w konkretnym czasie

(…)

… prawem -drugim czynnikiem powodującym powrót do prawa natury było przyjęcie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948r.)
G. Radbruch
-twórca formuły Radbrucha
Jeżeli norma prawna w drastyczny sposób łamie normy moralne, to nie obowiązuje
(lex iniustissima non est lex)
-taka norma nie dostępuje godności bycia prawem i tym samym obywatele nie mają obowiązku jej przestrzegania, a administracja państwowa…
… prawa natury
-kognitywne teorie prawa natury poszukują potwierdzenia dla prawa natury w cechach ludzkiego mózgu
-istnieją dwie teorie:
teorie kognitywne - DNA uzasadnia istnienie norm prawa naturalnego
teorie metafizyczne - uzasadnieniem dla norm prawa naturalnego jest religia
-przedstawicielem kognitywnej teorii prawa natury jest Noam Chomsky
-mówił on o tzw. gramatyce genetycznej
-twierdził, że sposoby budowania zdań naszego języka nie są wyuczone w szkole tylko wrodzone
-gramatyki wszystkich języków zbudowane są wg kodu genetycznego -ponadto przedstawiciele tej teorii uważają, że człowiek rodzi się ze zdolnościami moralnymi -obalony został pogląd dotyczący tabula rasa -w mózgu człowieka zapisane są pewne właściwości moralne, które są potem rozwijane lub tłumione w zależności od kultury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz