Prawo nabycia - strona 9

Podatek od darowizn - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw @ nabycie w drodze dziedziczenia środków...

Działania prawne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

lub wygaśnięcie stosunku prawnego - czynności prawne mogą prowadzić do nabycia praw : nabycie pierwotne...

Działania prawne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

lub wygaśnięcie stosunku prawnego - czynności prawne mogą prowadzić do nabycia praw : nabycie pierwotne...

Samorząd Austrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Kozera
 • Samorząd i wspólnoty lokalne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4739

tzn. przy uwzględnieniu samodzielności gminy i poszanowania praw nabytych osób trzecich. Do środków...

System polityczny i prawny UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Jarosław Kaczyński
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2114

, o ogólne zasady prawa UE  równości i niedyskryminacji, proporcjonalności, poszanowania praw nabytych...

Wartosci niematerialne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Do wartości niematerialnych zalicza się: nabyte prawa nabytą wartość firmy koszty prac rozwojowych Do wartości...