Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - strona 113

Test z podatków

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

na ubezpieczenie zdrowotne, Straty poniesione latach ubiegłych, Składka na ubezpieczenie społeczne. 12. Eksport...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 8

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

, motywacyjna, społeczna Funkcja motywacyjna płacy wynika z tego, iż pieniądz jest uniwersalnym środkiem wymiany...

Pieniądz - zagadnienia

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

i spłacanych pożyczek, regulowania zobowiązań podatkowych, opłacania składek na ubezpieczenia gospodarcze...

Ryzyko-Wykład 1

 • dr Aneta Mikucka
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

, jak i działalności gospodarczej Podstawowe pojęcie nauk ekonomicznych a zwłaszcza finansów Słowo pochodzi od staro...

Skrypt z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1351

oraz między organami państwa (prawo karne, administracyjne, karne, finansowe) Sprawdźcie sobie gałęzie prawa...

Ekonomika - definicje na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 1694

społeczno-gospodarcze z powodu niewystarczających zasobów struktury zasobów - gdy struktura rodzajowa...

Powtórzenie do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Kozłowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2247

organów finansowych, z którym spotkaliśmy się już w życiu politycznym i gospodarczym. Można to prawo...