Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 8 - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 8 - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 8: Wynagradzanie w przedsiębiorstwie. Motywacyjny charakter wynagrodzenia Wynagrodzenie - to zbiór składników płacowych (wypłacanych w formie gotówkowej i związanymi z treścią oraz wynikami pracy) i pozapłacowych (stanowiących dochód pracownika otrzymywany jednak nie koniecznie w formie gotówkowej). Jednak wynagrodzenie to nie tylko suma pieniędzy i świadczeń wynikających z warunków zatrudnienia, pojęcie to odnosi się również do takich zagadnień jak: zapewnienie rozwoju kariery, pozytywne relacje między kierownictwem i podwładnymi, bezpieczeństwo pracy, prestiż i uznanie kolegów W skrócie: wynagrodzenie = płaca + korzyści pozapłacowe + korzyści pozamaterialne
Potocznie system wynagradzania = system płacowy Funkcje płac : dochodowa, kosztowa, motywacyjna, społeczna Funkcja motywacyjna płacy wynika z tego, iż pieniądz jest uniwersalnym środkiem wymiany i miernikiem wartości. Płaca nie ma jednak bezwzględnej wartości motywacyjnej, ponieważ zależy od różnorodności celów pracowników, wartości przez nich cenionych, dotychczasowych doświadczeń w zakresie stosowania tego narzędzia Płaca minimalna (najniższa) - stanowi kwotę wynagrodzenia, poniżej której nie można opłacać pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosowanie płacy minimalnej jest usankcjonowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (Konwencja z 1928 roku). Cele stosowania płacy minimalnej: wyeliminowanie wykorzystywania pracowników, wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji prowadzonej przez drastyczne obniżanie płac, podwyższanie płac zgodnie ze wzrostem gospodarczym. Według danych Europejskiego Biura Statystycznego Eurostat ustawowa płaca minimalna nie stosowana jest w następujących krajach Unii Europejskiej: Austria, Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja oraz Włochy (minimalne płace są ustalane na poziomie układów zbiorowych), rozpiętość płacy minimalnej w rozpatrywanych krajach - waha się od 56 € (Bułgaria) do 1369 € miesięcznie (Luksemburg). W najbardziej rozwiniętych krajach UE płaca minimalna kształtuje się na poziomie 1000 € Płaca godziwa - o tej kategorii płacy mówi art. 4 Europejskiej Karty Społecznej uchwalonej przez Radę Europy 18.10.1961 r. (Polska jest członkiem RE i postanowienia karty są dla niej wiążące). Zgodnie z tym aktem pracownicy mają prawo do: takiego wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia, zwiększonej stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, do jednakowego wynagrodzenia (mężczyźni i kobiety) za pracę jednakowej wartości. Próg określający godziwy poziom życia (próg biedy)- powinien zaczynać się około 66% dochodu narodowego na jednego mieszkańca (OECD), bądź ok. 68% przeciętnej płacy ogólnokrajowej (RE) - są to przyjęte powszechnie wskaźniki służące określeniu płacy godziwej

(…)

… z pracownikiem, pracodawca zobowiązuje się do sprzednia za pewien okres czasu (np. 3 lata) określonej liczby akcji po określonej cenie, która powinna być zbieżna z ich realną wartością w chwili zawierania umowy, po tym okresie pracownik może akcje kupić, bądź wstrzymać się z kupnem, gdy kurs akcji go nie satysfakcjonuje bonusy (perki lub perkwizyty) - najczęściej przysługuje pracownikom na kierowniczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz