Ekonomika - definicje na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika - definicje na egzamin - strona 1 Ekonomika - definicje na egzamin - strona 2 Ekonomika - definicje na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


Cechy systemowo niezależne : optymalne kombinowanie czynników produkcji, zasada gospodarności, równowaga finansowa Cechy systemowo zależne : *system gospodarki rynkowej: prywatna własność środków prod i samodecydowanie, autonomiczne przeds, zasada działalności dochodowej *system gospodarki planowej: ogólnonarodowa własność środ prod i współdecydowanie, przeds ogniwo gosp nar, wykonywanie zadań planowych Zasada rachunku ekonomicznego - jest narzędziem realizacji zasady gospodarności w przedsiębiorstwie. Jest to innymi słowy sposób mierzenia nakładów i efektów działalności gospodarczej, który sprzyja podejmowaniu optymalnych decyzji, zmierzających do maksymalizacji efektów użytkowych. Zasada rentowności - sprawia, że przedsiębiorstwo utrzymuje z nadwyżką zwrot nakładów z działalności. Stosowanie tej zasady określa stopień realizowania obiektywnej zasady gospodarności. Zasada równowagi finansowej - oznacza zdolność podmiotu do płynnego regulowania swoich zobowiązań. W systemie rynkowym przedłużająca się niemożność spłaty zobowiązań może doprowadzić do bankructwa. Przedsiębiorstwo rynkowe działa bowiem na swój własny rachunek i na własne ryzyko. Zasada gospodarności (racjonalnego gospodarowania) umożliwia przedsiębiorstwu wybór najefektywniejszego sposobu funkcjonowania w danych warunkach. Realizacją tej zasady jest wybór pomiędzy minimalizacją kosztów a maksymalizacją efektów działalności, co objawia się przez wybór odpowiedniej kombinacji czynników produkcji, a następnie dążenie do uzyskania jak największej produktywności zastosowanych czynników. Wybór ten ma ogromny wpływ na konkurencyjność realizowanych przez daną jednostkę gospodarczą przedsięwzięć oraz warunkuje jej możliwości szybkiego reagowania na zmianę w otoczeniu. Zasady autonomii - oznaczają działanie na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. W myśl tej zasady podmioty gospodarcze posiadają autonomię zewnętrzną i wewnętrzną:
Zasada autonomii zewnętrznej - objawia się przede wszystkim w możliwości niezależnego planowania, a więc swobody w wykorzystywaniu szans rynkowych bez ingerencji z zewnątrz Zasada autonomii wewnętrznej - wyłączne prawo właściciela lub osób przez niego upoważnionych do podejmowania decyzji dotyczących przedsiębiorstwa. Ta forma autonomii wynika przede wszystkim z prywatnego charakteru przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, z prawa właściciela do podejmowania ryzyka (prawo własności). W rzeczywistości zasada ta jest często ograniczona Globalizacja - proces zacieśniania powiązań międzynarodowych miedzy przeds i coraz większej wzajemnej zależności, rozszerzenie zasięgu działania największych korporacji, traktowanie rynku światowego jako jednego rynku, glob rynku znajduje wyraz w standaryzacji produktów i usług w skali światowej wg MFW przez globalizacje rozumie się rosnące współzależności miedzy krajami na calym swiecie w związku ze wzrostem wielkości i wielości transakcji obejmujących wymiane towarow i usług a także szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się technologi, techn uczynila globalizacje widoczna a liberalizacja przyczynila się do jej poglębienia

(…)

… *techniczne: industrializacja, rewolucja transportowa i inf-komunikacyjna *społeczne: konsumpcja, ujednolicanie się upodoban, edukacja i umiejętności *polityczne: redukcja barier handlowych, prawa własności intelektualnej, prywatyzacja, tworzenie się ugrupowan handlowych, standardy techniczne PRZEDSIĘBIORSTWO jako: *kategoria organizacyjne: zespół ludzi uprawiających w sposób systematyczny działalność…
…:
Przedmiotowa swoboda działalności gospodarczej wyrażająca się w prawie do nieskrępowanego wyboru profilu produkcji i usług, inwestycji oraz sposobach alokacji kapitału.
Swoboda obrotu towarami i usługami a także siłą roboczą i kapitałem.
Prawo poziomego kształtowania cen i warunków obrotu (za pomocą umów między kontrahentami, bez administracyjnej ingerencji).
Możliwość korzystania ze wszystkich dróg…
… formalnej zmiany struktury własności, ale jako ważnego impulsu uruchamiającego realne zmiany ekonomiczne przedsiębiorstwa, dążenie do zapewnienia w projektach prywatyzacyjnych inwestora strategicznego, porównanie procesów prywatyzacji z realizacją ważnych celów ekonomicznych i społecznych, traktowanie wpływów budżetowych jako jednego z ważnych celów prywatyzacji, powiązanie procesów prywatyzacji z rozwojem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz