Prawo finansowe i gospodarcze - strona 56

Rachunkowosc odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1960

finansowej. System ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i         procesy...

Rachunkowość odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2499

finansowej. System ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i         procesy...

Rachunkowość UE Katowice Galica

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Bogumił Galica
  • Rachunkowość
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4347

finansowych zaangażowanych w przedsiębiorstwie na dłuższy lub krótszy okres przez właścicieli...

Pożyczki i kredyty

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Damian Kurczewski
  • Matematyka finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

i musi być sporządzona na piśmie pod rygorem niewaŜności. (prawo bankowe - dział prawa finansowego, regulujący...