Prawo finansowe i gospodarcze - strona 56

Rachunkowosc odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1785

finansowej. System ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i         procesy...

Rachunkowość odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2471

finansowej. System ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i         procesy...

Rachunkowość UE Katowice Galica

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Bogumił Galica
  • Rachunkowość
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4291

finansowych zaangażowanych w przedsiębiorstwie na dłuższy lub krótszy okres przez właścicieli...

Pożyczki i kredyty

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Damian Kurczewski
  • Matematyka finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1050

i musi być sporządzona na piśmie pod rygorem niewaŜności. (prawo bankowe - dział prawa finansowego, regulujący...