zasada wolności gospodarczej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zasada wolności gospodarczej - omówienie - strona 1 zasada wolności gospodarczej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Podstawową, z punktu widzenia osoby fizycznej zamierzającej założyć własną firmę i indywidualnie ją prowadzić, jest zasada wolności gospodarczej. Zgodnie z nią podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Warunki te związane są najczęściej ze specjalnymi kwalifikacjami, jakie musi posiadać podmiot lub odnoszą się do dziedzin działalności o szczególnym znaczeniu dla państwa. Przejawem ograniczenia zasady wolności działalności gospodarczej są koncesje.
• co podlega koncesji?
Przejawem ograniczenia zasady wolności działalności gospodarczej są koncesje. Uzyskanie koncesji jest niezbędne m.in. do: - poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż;
- wytwarzania i obrotu bronią;
- wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
- ochrony osób i mienia;
- budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych;
- rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.
• postępowanie w sprawach o udzielenie koncesji
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji leży w gestii ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu. Koncesji udziela się najkrócej na 2 maksymalnie na okres 50 lat. Ubiegający się o wydanie koncesji powinien złożyć wniosek o jej udzielenie zawierający oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców, określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.
W sytuacji, gdy przewidziane jest udzielenie ograniczonej liczby koncesji, to o możliwości jej uzyskania organ koncesyjny ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku ogólnokrajowym. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą podlegającą koncesjonowaniu, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji. Takie przyrzeczenie zwane jest promesą. Okres jej ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy. W tym okresie w zasadzie nie można odmówić udzielenia koncesji. Opłatę skarbową pobiera się za udzielenie, zmianę koncesji, a także za udzielenie promesy.
Aby założyć swoją firmę musisz przejść 6 kroków do własnej firmy. Osoba fizyczna może zostać uznana za małego lub średniego przedsiębiorcę.
Szacuje się, iż obecnie liczba małych i średnich przedsiębiorców wynosi około 2 milionów. Liczba ta stanowi 97% ogółu wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących na rynku. To właśnie od sektora MSP uzależniony jest stan naszej gospodarki. Jego wzrost prowadzi do obniżenia bezrobocia. Małe firmy są podstawą funkcjonowania również rynków europejskich. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz