Mali, mikro- i średni przedsiębiorcy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mali, mikro- i średni przedsiębiorcy - wykład - strona 1 Mali, mikro- i średni przedsiębiorcy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Mali, mikro- i średni przedsiębiorcy
Zasada wyrażona w art. 103 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi rozwinięcie zasady wyrażonej w art. 8, zgodnie z którą organy administracji publicznej wspomagają rozwój przedsiębiorczości. Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności przez inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych, wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów rządowych, wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia publicznoprawne, ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa, wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców, promowanie współpracy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi. 9Kategoria mikroprzedsiębiorcy została wprowadzona do polskiego prawa wprost z prawa wspólnotowego (rekomendacji Komisji Europejskiej 2003/361/EC). Stanowią oni najliczniejszą grupę przedsiębiorców w Polsce. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 9Z kolei pojęcie małego przedsiębiorcy istniało już w ustawie Prawo gospodarcze, przy czym zostało nieznacznie zmodyfikowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Pojęcie małego przedsiębiorcy istnieje także w prawie wspólnotowym, a dokładniej jest wyrażone w rozporządzeniu 70/2001/WE. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 9Ostatnią kategorią są średni przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz