Mały, średni i mikroprzedsiębiorca

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mały, średni i mikroprzedsiębiorca - strona 1 Mały, średni i mikroprzedsiębiorca - strona 2

Fragment notatki:

pojęcie małego przedsiębiorcy . Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.  
49.Wyjaśnij pojęcie średniego przedsiębiorcy. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro   50.Wyjaśnij pojęcie mikro-przedsiębiorcy. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.  
51.Omów przesłanki określające małego, średniego i mikroprzedsiębiorcę . Kryteria wyodrębniania przedsiębiorców:
KRYTERIUM ŚREDNIOROCZNEGO ZATRUDNIENIA (Średnioroczne zatrudnienie oblicza się dokonując przeliczeń na pełne etaty, ale nie bierze się pod uwagę pracowników, którzy przebywają na urlopach macierzyńskich i wychowawczych lub są zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego)
Mikroprzedsiębiorca - zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
mały przedsiębiorca - zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników
średni przedsiębiorca - zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników
KRYTERIUM KWOTY OBROTU Mikroprzedsiębiorca - osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro
mały przedsiębiorca - osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro
średni przedsiębiorca - osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz