Prawo finansowe działy - strona 518

Mezopotamia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

na działy. Znalazły się tu dzieła m.in. z zakresu filologii, astrologii i matematyki, nauk przyrodniczych...

Podmioty prawa międzynarodowego - wyklad

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1568

samodzielnej polityki finansowej, budżetowej i fiskalnej. Z suwerenności wynikają: prawo do istnienia, czci...

Przepis prawa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

Przepis prawa - są to te „jednostki językowe” (paragrafy, artykuły, ustępy) - opisują jakąś...

Organizacje międzynarodowe - 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1988

i działania  zasady funkcjonowania  prawa i obowiązki członków  zasady przyjmowania nowych członków...

Istota misji - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

z głównych rynków, na którym działa firma oraz wytycza cel i kierunek, prowadzący do większej swobody...

Filozofia dziejów G.W.F. Hegla

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2345

państwa: boć naturę ducha stanowi rozwój. Dzieje zaś Hegel pojmował niejako mozaikę przypadkowych wydarzeń...