Proces dowodowy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces dowodowy - wykład - strona 1 Proces dowodowy - wykład - strona 2 Proces dowodowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Proces dowodowy (?)
Zasady najlepiej zrealizowano we Włoszech.
wyłączenie pewnych osób od stosowania tortur (chyba, że proces o czary)
regulowanie trybu tortur (dążenia do przyznania do winy bez tortur, np. poprzez opis narzędzi, skutków, chłosta w celu wywołania krwi)
stopnie stosowania tortur
tortury można stosować do 1h, stosowano różne wybiegi, aby to ominąć, np. podział na etapy
poł. XVIII - do tego czasu stosowano tortury w procesie inkwizycyjnym
w procesie francuskim - tortury wstępne i przygotowawcze (...?)
zniesienie tortur wiązało się z postępem nauk medycznych i myślą oświeceniową
Anglia
Duże odrębności proceduralne w procesie angielskim (inna organizacja sądownictwa, instytucje chroniące prawa obywateli). Najwyższa instancja - sędziowie pokoju (od XIV do XIX w.), brak wykształcenia prawniczego, brak wynagrodzenia - niezależność od państwa, uprawnienia policyjne, śledcze, brak terenowych organów królewskich, cenzus majątkowy - osoby bogate, stąd nieustanna krytyka, zarzut korupcji; 1-osobowo drobne sprawy, areszt dla podejrzanych, do dyspozycji dla królewskich sądów koronnych. Pomoc sekretarzy z długoletnią praktyką (5 lat, najczęściej adwokatura). Przysięgli (12) - pierwotnie świadkowie w procesach o nieruchomości, przekształcają się w organ orzekający.
1679 (?) - podstawa do obrony praw oskarżonego, proces karny w Anglii - publiczny
przyznanie oskarżonego nie wystarczało, musiał być dowód
sędzia nie związany teorią dowodową, gdy przysięgli orzekali winę mimo dowodów, swoboda w orzekaniu przez sędziego (łagodniejszy system, precedensy)
zakaz stosowania tortur (sądy, gdzie to się odbywało zostały szybko zniesione)
nastawienie na przebieg rozprawy (odmiennie niż na kontynencie), tu nacisk na proces przygotowawczy
proces krótki, przed tymi samymi przysięgłymi
ok. 50% spraw kończyło się uniewinnieniem, brak protokołów, sędzia notuje na własny użytek, aby bronić się przed zarzutem subiektywizmu, odwołania na wniosek o subiektywizm przed nowym składem ławy, jeśli był inny wyrok przysięgli pierwszej ławy płacili grzywnę, stąd wolano orzekać niewinność (stąd zasada in dubio pro leo (?) - `na korzyść oskarżonego' proces był skargowy, oskarżony wyrażał zgodę na stanięcie przed sędzią i przysięgłym, na tym tle powstało zjawisko przestępczości zorganizowanej (dostarczanie skarg za nagrody), stąd instytucja świadka koronnego (często członka gangu), dzięki temu poradzono sobie z przestępczością
nietykalność osobista (przywrócenie absolutyzmu, nietykalność powodowała częste długotrwałe trzymanie w areszcie, stąd dokument, który to regulował; umieszczony w areszcie wyznaczał pełnomocnika do zawiadomienia sądu o swej sytuacji


(…)

… w., tradycja)
republika: pierwsze USA, później Francja I Republika, II Republika (1848-52), od 1875 na trwałe republika; XX w. - częstsze przypadki republiki
monarchia ograniczona: Francja (18..), Prusy (18..), Austria (1848)
król ograniczony, nie ma praw ustawodawczych
monarchia konstytucyjna - odpowiedzialność konstytucyjna przed parlamentem
monarchia parlamentarna (wzorzec - Anglia, później cząstkowo Francja)
republika prezydencka (wzorzec - USA, władza wykonawcza - prezydent)
republika parlamentarna - wywodzi się z monarchii parlamentarnej, z Francji rozprzestrzeni się na inne państwa, zwłaszcza po I WŚ
system półprezydencki
system kanclerski - Niemcy (Bismarck - początek)
parlament - organ pierwszoplanowy (do I WŚ, stąd XIX w. - złoty wiek parlamentu, XX w. - wiek schyłku parlamentu
głowa państwa…
… kolegialne: dyrektoriat, konsulat (Francja); pozycja prezydenta ulegała zmianom pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych
okresy:
od wprowadzenia (konstytucja) do poł. XIX w.
lata 60-te XIX w. (wojna secesyjna)
później dążenia do umocnienia pozycji, przyczyny uzyskania przez prezydenta nadrzędnej roli:
rozwój i umocnienie gospodarki
rola opinii publicznej w kwestiach uchwalania ustaw w kongresie…
…)
demokracja scentralizowana: Sąd Najwyższy Federalny (od XIX w.)
Parlament w państwie burżuazyjnym:
organ 2-izbowy, 1-izbowy (w zależności od struktury państwa, federacja - 2 izby), 2 izby łączy się z początkiem demokracji (wyższa izba w celu kontroli), państwo unitarne - 1 lub 2 izby, kwestia tradycji
1 izba (po zniesieniu 2, np. ze względów finansowych, wydłużony proces legislacyjny)
niższa izba - niższe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz