Prawo Wagnera - strona 2

Funkcje państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Przemysław Bryła
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134

się warunków) Prawo Wagnera - mówi, że gdy dochód narodowy rośnie o 1% to wydatki państwa powiększają...

Finanse - wykład 3b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

publicznego - jednorazowe  z pozostałych środków budżetowych z lat ubiegłych21 Prawo Wagnera  Istnieje...

Wykłady

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2065

popyt na pieniądze Prawo Wagnera Finanse przedsiębiorstw Procesy i zjawiska związane z gromadzeniem...

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

zmniejszenia dla innych grup. Prawo Wagnera - wydatki publiczne, systematycznie wzrastają , chodzi o wzrost...

Finanse samorządu terytorialnego-wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak
 • Finanse lokalne
Pobrań: 742
Wyświetleń: 6825

się do nich: oświata; ochrona zdrowia itp. Usługi w zakresie oświaty są zaspokajane w trybie zbiorowym. Prawo Wagnera...

Finanse publiczne - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1456

prawem nieustającego wzrostu wydatków publ. Prawo to obecnie jest nazywane prawem Wagnera. Badania...