Prawo Powrotu - strona 4

Skrypt - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1701

z bezpiecznego kraju pochodzenia lub bezpiecznego kraju trzeciego, do którego ma prawo powrotu. Celem...

Delikty prawa cywilnego-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

na podstawie tzw ius postliminii – prawo powrotu. Wraca do swojego poprzedniego miejsca zamieszkania i pozycji...

Ustrój Włoch-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567

, zagwarantowanie prawa powrotu do kraju, prawo swobodnego zrzeszania się, wolność sumienia i wyznania, wolność...

Kultury germańskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY EUROPY TEMAT - 6 - KULTURY GERMAŃSKIE ZASIĘG OSADNICTWA NIEMIECKIEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ X - XX WIEKU W X wiek p.n.e. plemiona germańskie przybyły na tereny dorzecza Łaby i Renu. Od końca II w p.n.e. Germanie weszli w styczność z Republiką rzymską. Od I w. n.e. toczyli czę...

Prawo konstytucyjne

 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 959
Wyświetleń: 4634

w RP; -z których korzystać mogą tylko obywatele RP: wolność od wydalenia z kraju i prawo powrotu...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1211

-   adresowany do organów zewnętrznych, dismembratio -  rozbiór, ius postliminii -   prawo powrotu...

Ochrona pracownika w przepisach UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

kobieta pracująca, która urodziła dziecko, miała prawo powrotu do pracy wciągu 29 tygodni od dnia porodu...

Opracowane zagadnienia 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1869

Ewolucja prawa starego testamentu od krwawej zemsty do publicznego wymiaru sprawiedliwości. Ogólna charakterystyka despotii wschodnich Rozciągały się na wielkich przestrzeniach, dominowała gospodarka związana z eksploatacją ziemi. Gospodarka opierała się na pracy niewolników Na czele państwa sta...

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1085

prawnego (maxima - utrata wolności) Postliminium - niewola nieprzyjacielska: Ius postliminii - prawo...