Prawo Lamberta wzór - strona 9

Odwzorowania walcowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Kartografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

wzór ogólny na skalę w odwzorowaniu walcowym będzie miał postać: Następnie wyznaczymy skale główne...

Aparatura pomiarowa i odczynniki - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

z prawa Lamberta- Beera, na mocy którego: A = ε C l gdzie l jest grubością warstwy, przez którą przechodzi...

System Pomiarowy OPSIS - omówienie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ochrona powietrza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

na wykorzystaniu prawa Lamberta - Beer'a. Prawo to określa wzajemny stosunek ilości pochłoniętego promieniowania...

Fizyka społeczna Quetelet

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1652

Fizyka społeczna Qeteleta Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-1874) - belgijski matematy...