Metody automatyczne i system pomiarowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody automatyczne i system pomiarowy - omówienie - strona 1 Metody automatyczne i system pomiarowy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Metody automatyczne, wymagające wprawdzie samoczynnie działającego, często drogiego sprzętu pomocniczego, umożliwiają jednakże ciągłą rejestrację stężeń mierzonych substancji, pozwalając na uzyskanie informacji o poziomie stężenia analitu w czasie rzeczywistym lub jedynie z niewielkim opóźnieniem czasowym.
Metoda sedymentacyjna - polega na tym, że na określonej powierzchni osadza się w założonym okresie czasu pewna ilość próbki (przelicza się na jednostkę powierzchni i czasu); jest poza pomiarem zapylenia niezbyt wykorzystywana.
Metoda izolacyjna - polega na poborze próbek gazowych do specjalnych naczyń lub pojemników: pipety gazowe - na ogół szklane, ampułki- na ogół szklane, worki - gumowe, Z tworzyw sztucznych. Sposób poboru próbek zależy od tego czy pobieramy próbkę gazową z miejsca, w którym panuje ciśnienie atmosferyczne czy z miejsca, w którym panuje ciśnienie wyższe od atmosferycznego. metoda pośrednia pobierania próbek polega na pobraniu próbki o dowolnej objętości do próbnika (np. aspiratora, pipety itp.), z którego następnie pobiera się gaz do analizy. Metoda aspiracyjna -jest to najwygodniejsza metoda; Stosuje się ją w razie małego stężenia zanieczyszczeń w miejscach poboru. Zasadą tej metody jest przepuszczanie znanej objętości badanego powietrza przez odpowiednio dobrane ciekłe lub stałe substancje pochłaniające zwane sorbentami. Stosuje się dwa rodzaje aspiratorów:
- aspiratory ssące
- aspiratory tłoczące metoda bezpośrednia pobierania próbek polega na wydzieleniu z głównego strumienia gazu pomniejszonego strumienia i skierowaniu go do bezpośrednich badań przy równoczesnym pomiarze jego objętości. Technika ta nie wymaga uprzedniego rozkładu próbki, dzięki czemu można uniknąć strat analitów oraz zanieczyszczenia próbki. System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących
całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem przeznaczony do realizacji
określonego celu metrologicznego.
System pomiarowy OPSIS
Wykorzystany jest do pomiaru stężeń gazów w powietrzu atmosferycznym i monitoringu zanieczyszczeń powietrza. System OPSIS działa w oparciu o technikę DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy), tj. Różnicową Optyczną Spektroskopię Absorpcyjną. Zasada działania telemetrycznego systemu pomiarowego OPSIS polega na wykorzystaniu prawa Lamberta - Beer'a. Prawo to określa wzajemny stosunek ilości pochłoniętego promieniowania świetlnego i liczby cząsteczek związków chemicznych znajdujących się w obrębie wiązki świetlnej.
System OPSIS może być stosowany do : ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz