Pobieranie próbek - przemysłowe gazy odlotowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pobieranie próbek - przemysłowe gazy odlotowe - wykład - strona 1 Pobieranie próbek - przemysłowe gazy odlotowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pobieranie próbek –  OCZYSZCZANIE PRZEMYSŁOWYCH GAZÓW ODLOTOWYCH      Problem usuwania zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z  przemysłowymi gazami odlotowymi nabiera dużego znaczenia. Należy podkreślić, że  już na  etapie projektowania procesów technologicznych  trzeba analizować problemy zanieczyszczeń atmosfery i decydować o ich  rozwiązaniu, wybierając metody wytwarzania produktów, które dają  minimum odpadów .    Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń we wdrożonych już technologiach  jest niezbędne  również  z ekonomicznego punktu   widzenia.   Znanych jest wiele metod i urządzeń do usuwania zanieczyszczeń  aerozolowych lub gazowych ze strumienia gazu . Aby właściwie  zaprojektować aparaturę do oczyszczania gazów, należy na bieżąco  kontrolować proces oraz prawidłowo określać wielkości emisji  zanieczyszczeń do atmosfery, znane muszą być przede wszystkim  rodzaje zanieczyszczeń i ich stężenia, a ponadto procesy  fizykochemiczne przebiegające w źródle emisji, wpływ parametrów  procesu na wielkość emisji, właściwości gazu nośnego i zawartych w nim  zanieczyszczeń.  Do zasadniczych właściwości strumienia zanieczyszczeń zalicza  się :  natężenie przepływu strumienia gazu, jego temperaturę i ciśnienie  oraz stężenie zanieczyszczeń, temperatura punktu rosy, rodzaj i stężenie  zanieczyszczeń śladowych, korozyjność, palność, wybuchowość, stopień  toksyczności, charakter substancji odorowych, rozmiar cząstek i ich  gęstość, zwilżalność, rozpuszczalność, przewodność elektryczna,  twardość oraz przyczepność cząstek aerozolowych.     Pobieranie próbek zanieczyszczeń  i dalsze postępowanie  pomiarowo-analityczne powinno być wnikliwie przeanalizowane.  Przed wykonaniem analizy zanieczyszczeń należy ustalić, jakie niezbędne  informacje trzeba uzyskać oraz jaka musi być ich dokładność.  Właściwe  pobieranie próbki jest kluczowym zagadnieniem  w całym procesie  oznaczania zanieczyszczeń.  Ustalając miejsce pobierania należy zachować następujące  warunki:  strumień zanieczyszczonego gazu musi być reprezentatywny dla  danego źródła jako całości lub jego części, objętość próbki powinna  umożliwiać oznaczenie stężenia zanieczyszczeń, pomiar powinien  umożliwiać oznaczenie stężenie zanieczyszczeń, pomiar powinien  umożliwiać określenie objętości strumienia gazu, zapewnić bezpieczne  warunki dla personelu prowadzącego pomiary, wykonanie założonego  programu, zachowanie odpowiednich odległości na drodze przepływu  strumienia w celu pobrania próbki reprezentatywnej.    Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio w strumieniu 

(…)

… reprezentatywnej.
Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio w strumieniu gazu odlotowego lub poza
strumieniem.
Sonda lokalizowana w punktach pomiarowych stanowi jeden z
zasadniczych elementów układu pomiarowego zarówno przy określaniu
stężenia cząstek aerozolowych jak i podczas pomiarów objętości
strumienia gazu.
Pomiar objętości strumienia gazu przy oznaczaniu
zanieczyszczeń gazowych wykonuje się rurką Pitota…
… gazu, zapewnić bezpieczne
warunki dla personelu prowadzącego pomiary, wykonanie założonego
programu, zachowanie odpowiednich odległości na drodze przepływu
strumienia w celu pobrania próbki reprezentatywnej.
Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio w strumieniu gazu odlotowego lub poza
strumieniem.
Sonda lokalizowana w punktach pomiarowych stanowi jeden z
zasadniczych elementów układu pomiarowego…
…, gdy obecne są substancje korozyjne.
Określenie zawartości pary wodnej w strumieniu gazu może być wykonane
metodą kondensacji, adsorpcji lub psychrometryczną.
Temperaturę gazu mierzy się termometrami rtęciowymi w zakresie 270-620 K
lub alkoholowymi w zakresie 200-550 K, ponadto stosuje się termopary,
termometry oporowe. Jako temperaturę standardową przyjmuje się 217,16 K,
zaś w praktycznych problemach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz