Metody poboru próbek powietrza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5628
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody poboru próbek powietrza - wykład - strona 1 Metody poboru próbek powietrza - wykład - strona 2 Metody poboru próbek powietrza - wykład - strona 3

Fragment notatki:

METODY POBORU PRÓBEK POWIETRZA      Do oceny stanu czystości powietrza atmosferycznego służą pomiary  stężeń zanieczyszczeń. Pomiary takie wykonuje się w różnych  odległościach od źródeł emisji a także w gazach opuszczających źródło .    Klasyczny pomiar stężeń zanieczyszczeń  składa się z trzech  zasadniczych etapów:  poboru próbki zanieczyszczeń,  analizy ilościowej próbki,  przeliczenia wyników analiz na wymagane jednostki.  Od poprawnego wykonania każdego z tych etapów zależy  dokładność końcowego wyniku  pomiaru, a  szczególnie ważny jest  dokładny i reprezentatywny pobór.    Ze znanych  metod poboru zanieczyszczeń  największe znaczenie  mają dwie:  aspiracyjna i izolacyjna . O zastosowaniu tych metod  decyduje stopień zanieczyszczenia powietrza oraz metoda analizy, którą  stosuje się do ilościowej oceny zanieczyszczeń.  Metoda aspiracyjna  Stosuje się ją w razie  małego stężenia zanieczyszczeń  w  miejscach poboru.  Zasadą tej metody jest przepuszczanie znanej objętości badanego  powietrza przez odpowiednio dobrane ciekłe lub stałe substancje  pochłaniające zwane sorbentami.    Podczas poboru prób , oznaczana  substancja łączy się z  sorbentem w wyniku zjawisk fizycznych: rozpuszczanie, adsorpcja,  absorpcja, chemisorpcja oraz reakcji chemicznych.  Przy wyborze sorbentu  należy pamiętać, że powinien on wykazywać odpowiednie powinowactwo  do badanej substancji, spełniającej także  warunek selektywności .    Na dokładność poboru próbki  zanieczyszczeń  metodą aspiracyjną  wpływają:  szybkość przepływu powietrza przez sorbent, zjawisko aeracji  (wtórne wymywanie zanieczyszczenia z roztworu strumieniem powietrza),  ilość przepuszczonego powietrza.    Gdy  wiązanie  oznaczanej substancji  z sorbentem  następuje w  wyniku reakcji chemicznej , wydajność wydzielania zależy od szybkości  tej reakcji. Szybkość ta decyduje o natężeniu przepływu powietrza przez  sorbent.  Jeśli pochłanianie  następuje  w wyniku rozpuszczania ,  wydajność procesu zależy od szybkości przechodzenia do roztworu  składnika znajdującego się w fazie gazowej, która zależy od: szybkości  własnej ruchu cząsteczki gazowej, napięcia powierzchniowego roztworu  pochłaniającego, rozpuszczalności substancji w danym roztworze itd.    Zwiększenie wydajności wydzielania substancji  z powietrza uzyskuje   się przez przedłużenie czasu reakcji i zwiększenie powierzchni kontaktu  gazu z roztworem (zastosowanie związków powierzchniowo-czynnych,  zmniejszenie szybkości przepływu powietrza, wydłużenie drogi gazu).  Aby  ograniczyć wpływ aeracji 

(…)

… substancja występuje w powietrzu w postaci gazu
lub par, to pochłanianie jej w większości przypadków odbywa się w
sorbencie ciekłym. Jeżeli zaś jest ona w postaci ciekłego lub stałego
aerozolu (dym, mgła, obłok), to pobór prób odbywa się z zastosowaniem
sorbentu stałego lub ciekłego.
Jako sorbenty stałe stosuje się najczęściej: watę szklaną, wełnę
mineralną, węgiel aktywny, filtry bibułowe.
Sorbenty ciekłe…
… na szlif lub teflonowymi albo wężami gumowymi z
zaciskiem. Przed pobraniem próby należy w pipecie wytworzyć podciśnienie
wypompowując powietrze pompą próżniową. Taką pipetę przenosi się na
miejsce poboru prób, otwiera krany, a po wypełnieniu powietrzem zamyka i
zawartość pipety poddaje analizie
Innym sposobem wytwarzania podciśnienia w pipecie jest opróżnianie jej z
wody, którą wcześniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz