Zakres Pomiarów i Częstotliwość - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres Pomiarów i Częstotliwość - omówienie - strona 1 Zakres Pomiarów i Częstotliwość - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zakres Pomiarów i Częstotliwość
Program pomiarowy obowiązujący na stacjach włączonych do sieci podstawowej przewiduje prowadzenie codziennych 24-godzinnych pomiarów stężeń SO2,NO2 i pyłu oraz na wybranych stacjach 30-min ciągłe pomiary stężenia O3.
Na stacjach komunikacyjnych mierzących stężenia zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy prowadzone są pomiary stężeń NO2, CO i pyłu.
Metody Pomiarów Stężenia badanych zanieczyszczeń oznaczane są manualnie lub określane na podstawie pomiarów automatycznych .
Pomiary Manualne Oznaczanie stężeń SO2:
Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym metodą kolorymetryczną z p-rozaniliną;
Metoda z chlorowodorkiem pararozaniliny i formaldehydem ;
Metoda oznaczania dwutlenku siarki wg: ”Metod sanitarnego badania powietrza atmosferycznego”;
Oznaczanie dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrometryczną z pararozaniliną;
Oznaczanie dwutlenku siarki metodą elektroforezy kapilarnej
Oznaczanie dwutlenku siarki metoda torinową
Oznaczanie stężeń NO2:
Oznaczanie dwutlenku azotu wg: „Biuletynu służby sanitarno - epidemiologicznej”
Oznaczanie dwutlenku azotu wg: „Metod sanitarnego badania powietrza atmosferycznego”
Pomiar imisji tlenku azotu. Oznaczanie metodą kolorymetryczną z kwasem sulfanilowym wg: „ Metod manualnych pomiarów zanieczyszczenia atmosfery”
Oznaczanie dwutlenku azotu wg: „ PN-87/Z-04092/08
Oznaczanie dwutlenku azotu wg: „Doskanalenie metodyki oznaczania niskich stężeń NO2”; Hyrniewicz R, Majsner K. IMGW 1983
Oznaczanie stężeń pyłu:
Pył całkowity:
W - metoda wagowa wg: PN-84/Z-04030/02
R - metoda reflektometryczna
Pył zawieszony :
PM10-S - metoda aspiracyjno-wagowa z dużym przepływem powietrza z zastosowaniem aspiratora (z separacją frakcji ziaren poniżej 10um )
Pomiary Automatyczne Pomiary te, są wykonywane przez stacje wyposażone w automatyczne mierniki stężeń zanieczyszczeń. System Zbierania Danych Wyniki dobowych stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza oraz 30-min. stężeń ozonu i zanieczyszczeń komunikacyjnych przekazywane są przez stacje do Centralnej Bazy Danych w Instytucie Ochrony Środowiska w postaci zestawień miesięcznych. Na ich podstawie opracowywane są dla potrzeb Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska miesięczne informacje o stężeniach mierzonych zanieczyszczeń i prowadzonych przez stacje pomiarach w danym miesiącu. Po zakończeniu roku kalendarzowego do Instytutu są przekazywane zweryfikowane wyniki pomiarów z okresu całego roku wraz z informacją o zmianach wprowadzonych w stosunku do wcześniej przekazanych zestawień miesięcznych. Na podstawie tych danych Instytut opracowuje raporty o stężeniach zanieczyszczeń za dany rok kalendarzowy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz