Prawo Lamberta absorpcja - strona 4

Aminokwasy i spektrofotometria

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Maria Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1596

prawo Lamberta może być spełnione tylko dla przypadku istnienia w roztworze jednej formy cząsteczek...

Wykład - wiązania wodorowe

 • Politechnika Warszawska
 • Marcin Okuniewski
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

, CH), korzystając z prawa Lamberta-Beera. gdzie: ε - molowy współczynnik absorpcji / dm3∙mol-1∙cm-1...

Wiązanie wodorowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

do stężenia cząstek zawierających swobodną grupę OH. Przy zastosowaniu do opisu tego pasma prawa Lamberta...

Notatki do kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Beata Bielińska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

z ligandami I prawo absorpcji – prawo Lamberta Absorbancja jest proporcjonalna do grubości warstwy...

Spektrof - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

absorpcji Jest to prawo spektrofotometrii absorpcyjnej. Wyrażenie It / Io nazywamy przepuszczalnością...

Absorbcja - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

i jest to prawo Lamberta. gdzie: Io - natężenie światła wchodzącego do ośrodka o grubości d I - natężenie światła...