Absorbcja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Absorbcja - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

I Wstęp:
Absorbcja czyli pochłanianie jest właściwością ośrodków polegającą na osłabianiu natężenia światła, które przez nie przechodzi. Na elementarnej drodze dx zmiana natężenia światła w wyniku pochłaniania jest określona następującym wyrażeniem:
dI = - k I dx
gdzie:
I - całkowite natężenie
k - współczynnik absorbcji Dla ośrodków jednorodnych powyższe równanie przyjmuje następującą postać:
I = Io e -kd i jest to prawo Lamberta.
gdzie:
Io - natężenie światła wchodzącego do ośrodka o grubości d
I - natężenie światła wychodzącego z ośrodka o grubości d Zgodnie z prawem Beera, dla roztworów o niewielkim stężeniu współczynnika absorbcji jest proporcjonalny do do stężenia c, co wyrażamy wzorem:
k = Ec
gdzie:
E - stała zależna od rodzaju roztworu
Podstawiając powyższą zależność do prawa Lamberta otrzymujemy prawo Lamberta - Beera:
I = Io e -Ecd W praktyce często mierzymy absorpcję względną zdefiniowaną jako:
oraz przepuszczalność względną:
T = I/Io Z powyższych równań widać, że:
A + T = 1
co jest oczywistą konsekwencją podziału całej energii światła na część pochłonięta i przepuszczoną.
Bardzo często występuje zjawisko absorpcji selektywnej, gdy różne długości fali nie są pochłaniane w równym stopniu. Współczynnik pochłaniania oraz stała E są wówczas funkcjami długości fali.


(…)

….
Obliczenia wykonane były przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.
Wartość błędu dla przepuszczalności względnej liczona była z różniczki zupełnej.
-9-
Ćw. 322

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz