Chemia fizyczna - dysocjacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia fizyczna - dysocjacja - strona 1

Fragment notatki:

Grupa: 4
Temat: Oznaczenie stopnia i stałej dysocjacji metodą kolorymetryczną
Data: 17.05.2010
Zespół:
E
Wykonali: Sado Agata/Stachowicz Ewelina
Uwagi:
Cel ćwiczenia Celem cwiczenia jest oznaczenie stałej i stopnia dysocjacji przy pomocy
kolorymetru oraz sprawdzenie prawa rozcieńczeń Ostwalda i prawa
działania mas jak i ich głębsze zrozumienie .Należy również sprawdzić
ich ograniczony zakres stosowalności .
2. Wykonanie ćwiczenia W wykonywanym ćwiczeniu przygotowano roztwory wzorcowe HCL według tabeli i badanego CH 3 COOH według odpowiednich stężeń.Mając gotowe roztwory wykonano pomiar ekstynkcji roztworu wzorcowego HCL
W tym celu umieszczono roztwór w jednej kuwecie a w drugiej odnośnik którym jest rozpuszczalnik użyty do wykonania roztworu.Pomiar ekstynkcji dokonano
na kolorymetrze fotoelektrycznym typu Specol.Odczytana wartość służy do określenia zależności ekstynkcji od stężenia jonów wodorowych, bowiem z owej zalezności można odczytać stężenie jonów wodorowych dla badanego roztworu CH 3 COOH
ówczesnie prowadzac pomiar ekstynkcji dla tego roztworu.Kolorymetryczne wyznaczanie
stałej i stopnia dysocjacji wykorzystuje tzw. indykatory .Przeprowadzajac pomiar ekstynkcji
przy długości fali odpowiadającej max. absorpcji niezdysocjowanego indykatora można śledzić jego zmianę stężenia , które zależy od stęzenia jonów H + w roztworze.
3.Zestawienie wyników Wyniki pomiarów dla roztworu HCl
Nr.roztw.
c[val*dm^-3]
E
 
 
 
Eśr.[%]
1/Eśr [%]
1
1,00E-04
0,384
0,384
0,384
0,384


(…)

… poch.logarytm
Stała dysocjacji
Błąd poch.logarytm
 
c
c2 alfa
delta alfa
Kc delta Kc 1
0,001
1,27E-04
1,27E-01
7,95E-04
1,83E-05
7,97E-07
2
0,003
1,47E-04
4,89E-02
5,11E-04
7,55E-06
2,37E-07
3
0,005
1,74E-04
3,48E-02
3,91E-04
6,28E-06
1,81E-07
4
0,01
1,17E-04
1,17E-02
2,65E-04
1,38E-06
6,71E-08
5
0,02
1,27E-04
6,34E-03
1,40E-04
8,09E-07
3,72E-08
Obliczenie błędu bezwzględnego wyznaczonej stałej i stopnia dysocjacji
metodą różniczki zupełnej Nr roztwor
Stężenie kwasu
Stężenie jonów H+
Stopień dysocjacji
Błąd różn. zupełnej
Stała dysocjacji
Błąd różn. zupełnej
 
c
c2 alfa
delta alfa
Kc delta Kc 1
0,001
1,27E-04
1,27E-01
3,00E-03
1,83E-05
1,36E-06
2
0,003
1,47E-04
4,89E-02
1,00E-03
7,55E-06
3,76E-07
3
0,005
1,74E-04
3,48E-02
6,00E-04
6,28E-06
2,50E-07
4
0,01
1,17E-04
1,17E-02
3,00E-04
1,38E-06
7,46E-08
5
0,02…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz