Prawo Lamberta Beera wykres - strona 2

SPEKTROFOTOMETRIA UV/VIS

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Spektrofometryczne metody analizy substancji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1862

został w postaci matematycznej w prawach Lamberta oraz Beera. Prawo Lamberta - absorpcja promieniowania...

Analiza żywności-białka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1638

krzywej wzorcowej sprawdziłam czy spełnione jest prawo Lamberta-Beera (zależność absorbancja od stężenia...

Absorpcjometria - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

' w roztworze opisuje prawo Beera (2) : It=I0 10-kc, gdzie: -k - współczynnik proporcjonalności. Po zestawieniu...

Analiza lądowa - Wykład 8

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

prawo Lamberta- Beera: A= ε ∙ l ∙ c Roztwór zawierający kilka substancji pochłaniających promieniowanie...

Absorbcja - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

od rodzaju roztworu Podstawiając powyższą zależność do prawa Lamberta otrzymujemy prawo Lamberta - Beera...