absorpcjometria - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
absorpcjometria - omówienie - strona 1 absorpcjometria - omówienie - strona 2 absorpcjometria - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

GRUPA
TEMAT
OCENA
DATA
24
Spektrofotometria absorpcyjna
06.12.2002
1.Wstęp teoretyczny.
Spektrofotometria w świetle widzialnym i nadfiolecie polega na pomiarze absorpcji promieniowania elektromagnetycznego. Zjawisko absorpcji wiąże się z przejściami między poziomami elektronów powłok zewnętrznych oraz zmianą energii cząsteczki lub atomu. Zmiana energii jest wprost proporcjonalna do częstotliwości drgań promieniowania elektromagnetycznego. Zależność tą wyraża wzór :
E =h·ν , gdzie:
-h -stała Plancka,
-ν -częstotliwość drgań.
Wiązka światła monochromatycznego przechodząc przez warstwę roztworu zostaje osłabiona, ponieważ ulega częściowo odbiciu i rozproszeniu a częściowo pochłonięciu. W wyniku tego tylko część przechodzi przez roztwór. Można to przedstawić za pomocą równania:
I 0=Ir+Ip+It, gdzie:
-Ir -natężenie promieniowania rozproszonego i odbitego,
-Ip -natężenie promieniowania pochłoniętego,
-It -natężenie promieniowania przechodzącego przez roztwór.
W przypadku roztworów nie zawierających zawiesin wartość Ir jest niewielka, dlatego można ją zaniedbać. Wówczas wzór przyjmuje następującą postać:
I0=Ip+It
Wartość Ip możemy obliczyć znając I0 oraz It.. Wartość It zależy od natężenia źródła światła-I0 oraz grubości warstwy roztworu. Zależność tę wyraża wzór Lamberta (1):
It=I0 10-kb, gdzie:
-b - grubość warstwy roztworu,
-k - współczynnik proporcjonalności.
Podobną zależność- między natężeniem światła przechodzącego It, a stężeniem substancji barwnej `c' w roztworze opisuje prawo Beera (2) :
It=I0 10-kc, gdzie:
-k - współczynnik proporcjonalności.
Po zestawieniu równań (1) i (2) otrzymujemy równanie Lamberta-Beera :
It=I0 10-abc, gdzie:
-a - współczynnik absorpcji.
Prawo to jest podstawowym prawem spektrofotometrii absorpcyjnej. Wyrażenie It/I0 nazywamy przepuszczalnością lub transmitacją T :
T=It/I0 .
Logarytm odwrotności tego wyrażenia nazywamy ekstynkcją lub absorbancją :
A= log I0/It = abc.
2.Wykonanie ćwiczenia:
1.Przygotowujemy roztwór roboczy zawierający 0.01 mg Mg/ ml. Odpipetowujemy 2 ml roztworu wzorcowego do kolbki miarowej o pojemności 200 ml i uzupełniamy wodą destylowaną do kreski.


(…)

…, gdzie:
-Ir -natężenie promieniowania rozproszonego i odbitego,
-Ip -natężenie promieniowania pochłoniętego,
-It -natężenie promieniowania przechodzącego przez roztwór.
W przypadku roztworów nie zawierających zawiesin wartość Ir jest niewielka, dlatego można ją zaniedbać. Wówczas wzór przyjmuje następującą postać:
I0=Ip+It
Wartość Ip możemy obliczyć znając I0 oraz It.. Wartość It zależy od natężenia źródła…
…%, 5 ml żółci tytanowej, 5 ml roztworu żelatyny. Następnie mieszamy. 4.Dopełniamy wszystkie kolby wodą destylowaną do objętości około 35 ml. 5.Mieszając dodajemy kroplami z pipety roztwór NaOH- do zmiany zabarwienia, po czym dodajemy jeszcze po 5 ml roztworu NaOH.
6.Zawartość kolbek mieszamy i uzupełniamy wodą destylowaną (do kreski).
7.Po upływie 15 minut mierzymy absorpcję poszczególnych roztworów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz