Prawa ekonomiczne - strona 8

Modele ekonomiczne - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

, jak i bogactwa zachowań podmiotów gospodarczych w podobnych sytuacjach. Prawa ekonomiczne są to zatem słowne...

Wolności i prawa kulturalne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

zagwarantowanie jej odpowiedniego rozwoju intelektualnego. Można tu wyróżnić: -prawo do nauki (jest to także prawo...

Istota zarządzania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

i nieformalne sprawujące władzę Prawa EKONOMICZNE nie mają charakteru stałego. SIŁY SPOŁECZNE to pewne normy...

Ekonomia jako nauka-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 315

prawidłowości eko­nomiczne, którym często nadaje się rangę obiektywnych praw ekonomicznych. Najistotniejszym...