Prawa dziecka - strona 27

Wykład - sądy i trybunały

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

, tylko w zwykłej ustawie (co Chruściak uznaje za błąd, skoro taki rzecznik praw dziecka jest): Ustawa...

Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych PC

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1624

. do życia” art1. Konwencji Praw Dziecka: dzieckiem jest „ każda istota ludzka” do ukończenia 18 lat art.1...

Prawa człowieka w europejskim prawie wspólnotowym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1379

równość mężczyzn i kobiet prawa dziecka prawa osób w podeszłym wieku integracja osób niepełnosprawnych...

Skutki małżeństwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1547

ususfructus z niej. W przypadku śmierci męża darowizna pozostawała przy żonie. Wzrost praw dzieci, zwłaszcza...

Pedagogika opiekuńcza-Domy Dziecka

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Grażyna Miłkowska
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, kieruje się w szczególności: - dobrem dziecka, - poszanowaniem praw dziecka, - potrzebą wyrównywania...

Pedagogika opiekuńcza

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Grażyna Miłkowska
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w przystosowaniu się do różnych sytuacji społecznych. Postawa uznająca prawa dziecka sprawia, że staje...