Prawa dziecka - strona 26

Prawa człowieka w UE

 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2023

również swoje postanowienia prawom dzieci i ludzi starszych. Powinni mieć oni możliwość korzystania z praw socjalnych...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1834

Obywatelskich (Sejm za Zgodą Senatu), wybór Rzecznika Praw Dziecka (Sejm za zgodą Senatu) wybór Prezesa NBP...

Kierunki i nurty pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 2737
Wyświetleń: 7434

- domagał się bezwzględnego przestrzegania praw dziecka; koncepcja Aleksandra Kamińskiego - próby wskazania...

Sędzia- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

PRAW DZIECKA 06.01.00; Powoł zgodnie z konstyt upoważnieniem zawartym w art. 72 ust 4 kon;ustawa...

Opieka socjalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Konopka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3108

od aktualizacji opieki i spełniania przez nią funkcji Prawnej- międzynarodowych i państwowych praw dziecka...

Europejski system ochrony praw człowieka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 6356

rok prawo dziecka - konwencja dokumentu w sprawie osób należących do mniejszości narodowej 1992rok...

Skrypt - źródła i normy

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dzie­cięcej prostytucji i dziecięcej pornografii...