Prakseologia - strona 12

Definicja prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

do stosunków międzynarodowych inaczej niż prakseologia (nauka o sprawnym działaniu), dla której kluczową...

Strategia rozwoju firmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

, Niektóre poglądy na temat innowacji, Prakseologia 1985, nr 3-4. Encyklopedia powszechna PWN, PWN, Warszawa...

Materiał zgromadzony podczas wykładów

 • Uniwersytet Opolski
 • prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3290

- zajmuje się nimi metodologia ogólna czyli prakseologia oraz metodologia ogólna nauk. Szczegółowe - zajmują...

Wykłady z nauki administracji

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Lewicki
 • Nauka administracji
Pobrań: 980
Wyświetleń: 5782

z punktu widzenia prakseologii i teorii organizacji zarządzania cały system organów składających...

Etyka - moralność i etyka zarys

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3640

) także prakseologię dotyczącą sprawności niezbędnych dla realizacji dóbr moralnych. Ten wątek ma charakter raczej...

Organizacja socjologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2660

, gospodarki, moralności, itd. Socjologia organizacji Organizacjami zajmuje się także prakseologia, nauki...

Polityka gospodarcza - wykład

 • dr Jerzy Michałowski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1211

działania (dziedzina prakseologii) praktycznego i skutecznego działania > dziedzina nauki; jako podbudowa...