Pozytywizm warszawski i jego cechy - strona 8

Żeromski Stefan - Wybór opowiadań

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

lat) dzieli się na wyraźne 4 okresy, rozpiętością niemal identyczne. Kryterium to cechy pisarstwa, ewolucja...

Prasa polska pod zaborami-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

ukazywał się nowocześnie redagowany „Dziennik Warszawski”. Do najpoczytniejszych pism warsz. należała...

Utylitaryzm i socjologia - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Sobieraj
 • Pozytywizm
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281

, wrodzonymi cechami poznania świata. Mill wyszczególnił dwa rodzaje doświadczenia: zewnętrzne (oparte...

Pozytywizm filozoficzno - socjologiczny i prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

obowiązująca pr. międzynarodowego jest mniejsza niż wewnętrznego bo nie ma cech rozkazu. posłuszeństwo wobec...

Idee programowe romantyków polskich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1344

za romantycznością. Ukazał tradycje romantyzmu, zaproponował pewien kanon cech, które miały charakteryzować postawę...