Pozytywizm warszawski definicja - strona 12

Kultura polska w XIX wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

się pozytywizm , który promował nie walkę, ale ideę pracy ( praca organiczna, praca u podstaw). W literaturze...

Filozofia w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Lesław Hostyński
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3206

traktowała o jednostkowym bycie) - podstawa prawidłowych pojęć jest definicja ,a prawidłowych sądów -dowód...

Pytania do egzamin z logiki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Zamojski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3248

badania nad indukcją, definicją, klasyfikacją i składnią logiczną. Dla Arystotelesa logika stała się nauką...

Teoria i filozofia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 6258

prawa: - uporządkowane twierdzenia o prawie; Związany z pozytywizmem filozoficznym sprowadzał...

Doktryny- zagadnienie Jean Bodin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134

nowożytnej doktryny politycznej i prawnej. To on stworzył definicję słowa „suwerenność”. Dzięki...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Gawron
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1785

europejskie. Definicja i zasięg. Periodyzacja. Państwo związków osobowych. Początki organizacji państwowej...

Założenia doktryny prawa karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176

faktycznej nierówności (społ. i ekon.) formalna definicja przestępstwa (zasada nullum crimen sine lege...