Zagadnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Zagadnienia egzaminacyjne - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia egzaminacyjne Powszechna historia państwa i prawa I rok prawa 2008/2009
Państwo europejskie. Definicja i zasięg. Periodyzacja.
Państwo związków osobowych. Początki organizacji państwowej w Europie Prawa i podstawy władzy monarszej w państwach europejskich okresu średniowiecza
System lenny w państwa europejskich.
Instytucjonalizacja państwa związków osobowych w Europie. Dwór i jego funkcje
Rady monarsze i rady państwa w państwach europejskich okresu średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych
Korona Królestwa w tradycji państwowej w Europie
Dualizm władzy w państwach stanowych w Europie
Sądownictwo. Rozwój struktury, funkcji i zadań w tradycji państw europejskich Domena państwa i rozwój fiskalizmu w czasach wczesnonowożytnych
Przywileje w rozwoju państwowości europejskiej
Proces kształtowania się stanów w Europie.
Reprezentacje stanowe w Europie. Geneza i współudział w wykonywaniu władzy
Europejska monarchia stanowa
Państwa republikańskie w Europie wczesnonowożytnej Koncepcja monarchii mieszanej w tradycji europejskiej czasów wczesnonowożytnych
Absolutyzm jako forma rządów w państwach europejskich
Państwa złożone w Europie do końca XVIII w.
Koncepcja trójpodziału władzy w europejskiej tradycji państwowej
Kolegializm w zarządzie państwa europejskiego do k. XVIII w. Jednoosobowość w zarządzie państwa europejskiego do k. XVIII w.
Wielka Rewolucja Francuska i system napoleoński. Znaczenie dla rozwoju Europy.
System państwowy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i jego europejska tradycja
System parlamentarno-gabinetowy w państwach europejskich
Koncepcja podziału władzy w europejskiej tradycji państwowej
Parlamentaryzm w Europie XIX i XX w.
Monarchie konstytucyjne XVIII, XIX i XX w. w Europie.
Państwo autokratyczne w Europie XIX i XX w. Państwa totalitarne w Europie XX w.
Systemy partyjne w tradycji państwa europejskiego
Prawo
Prawa barbarzyńskie w Europie
Renesans prawniczy w Europie XII-XIV w.
Recepcja prawa rzymskiego w Niemczech i tradycja prawa rzymskiego we Francji
Prawo lenne w Europie
Prawo kanoniczne w Europie
Prawo miejskie w średniowieczu
Prawo zwyczajowe we Francji
Common law, equity law i statute law w Anglii
Rozwój prawa prywatnego w Europie okresu średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz