Pozytywizm prawniczy - strona 18

Źródła tworzenia i poznania prawa - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
  • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3038

Temat nr 2: Źródeł tworzenia i poznania prawa w poszczególnych epokach historycznych od starożytności do czasów współczesnych na przykładzie wybranych państw: Niemiec, Francji, Szwajcarii, Austrii oraz Polski. Źródła prawa. Uwagi ogólne. Termin „źródła prawa” (fontes iuris) jest powszechnie przyjm...

Na kolokwium rok I semestr I

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2345

decyzji stosowania prawa- wytwór myśli liberalnej pozytywizmu prawniczego. U jej podstaw znajdujemy ideał...

Hasła pojęciowe

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Janusz Justyński
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1631

systemy pozytywizmu prawniczego: kontynentalny oraz anglosaski. J.Austin - przedstawiciel pozytywizmu...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 931

dwustopniowość prawa Pozytywizm prawniczy zakłada, że prawo funkcjonuje samo przez się: Teza społeczna - prawo...