Pozbawienie praw publicznych - strona 16

Instytucje prawa karnego

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Lamprecht
 • Prawo karne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 7763

. Środki karne w prawie karnym: Pozbawienie praw publicznych- jeden ze środków karnych orzekany przez sądy...

Prawo administracyjne - definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Prawo karne (materialne) - jest to dziedzina prawa określająca czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego oraz zasady odpowiedzialności karnej. Prawo karne w szerszym znaczeniu tego okr...

Prawo skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

, nawiązka, świadczenie pienięŜne, podanie wyroku do publicznej wiadomości. 1)Pozbawienie praw publicznych...

Podstawy prawa - zdolność prawna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Dąbek
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1687

) Środki karne: pozbawienie praw publicznych zakaz prowadzenia pojazdów zakaz działalności związanej...

Samorząd i polityka lokalna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 791
Wyświetleń: 5159

. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego: Osoby pozbawione praw publicznych Osoby ubezwłasnowolnione...

Zasady ustroju politycznego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 8750

, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat. Ponadto nie są pozbawieni praw publicznych lub praw wyborczych...