podstawy prawa kanegi i prawa wykroczeń

Nasza ocena:

4
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy prawa kanegi i prawa wykroczeń - strona 1

Fragment notatki:

Wykłady było prowadzone przez Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Notatka ma 51 stron i zawiera zdecydowaną większość wykładów z zakresu podstaw prawa karnego i prawa wykroczeń. W notatce podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń można znaleźć podstawowe definicje prawa karnego, wyjaśnienie pojęć ustawowych. W notatce wyjaśniono zasady intertemporalne, zasadę terytorialności wyrażoną w Kodeksie Karnym, czas i miejsce popełnienia czynu, przestępstwa materialne, wieloczynowe, czyn ciągły, zaniechanie, czyny zabronione, zbrodnia, występek. Następnie w notatce przedstawiono sankcje karne przewidziane przez kodeks karny oraz zasady wymiaru kary. W kolejnym wykładzie przeanalizowana została zasada eksterytorialności i zasada obywatelstwa we wszystkich odmianach, jak również zasada suwerenności. Wprowadzono różne podziały przestępstw, oraz teorię czynu w różnych ujęciach i zaniechanie. W notatce podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń sporo uwagi poświęcono środkom karnym. Wprowadzono i omówiono temat Domniemania prawne. W kolejnej części bardzo dokładnie przestudiowano kontratypy nim. obrona konieczna, stan wyższej konieczności, zgoda i inne. Następnie wprowadzono pojęcie winy i bardzo dokładnie je zdefiniowano, oraz Okoliczności umniejszające lub względnie wyłączające winę. W notatce pojawia się termin błąd i jego postacie i formy stadialne popełnienia przestępstwa. Omówiono również zbieg przepisów, zbieg przestępstw, wielość czynów, niewłaściwy zbieg przestępstw, przedawnienie. Zwrócono w notatce również uwagę na wykonanie kary, uregulowane w kodeksie wykonawczym. Następnie omówiono
KARY I MOŻLIWOŚCI ZŁAGODZENIA KAR, Wymiar kary i 3 instytucje probacyjne. Na koniec wprowadzono termin typów przestępstw.

Wykład II 13.10.2009
Prawo Intemporalne- prawa międzyczasowego
Art. 4 KK
Sad musi dokonać podwójnej oceny czynu według nowej i starej
Stosowane w razie zmiany ustawy karnej
ZASADY PRAWA INEMPORALNEGO
-Penalizacja-wprowadzenie czynu zabronionego pod groźbą kary
-Depenalizacja-czy rezygnacja z karalności czynu wcześniej zabronionego pod groźbą kary
-Modyfikacja penalizacji-czyli zmiana konsekwencji prawno karnych popełnienia czynu
-Stabilizacja penalizacji-czyli brak zmiany konsekwencji prawnych popełnionego czynu, nic się nie zmienia
Mogą nastąpić zmiany przed prawo mocnym wyrokiem lub po uprawomocnieniu wyroku.
Art.4 niema zastosowania w przypadku zmiany ustawy polegającej na penalizacji
Jeżeli czyn był popełniony pod rządami wcześniejszej ustawy niezakazującej tego zachowania
Art. 4p1 zasada nullum crime sine lege- nie ma działania prawa wstecz
Niema zasady działania prawa wstecz *Zakaz reaktywności prawa-działania prawa wstecz
Dopuszczczalna jest ta zasada.
Sąd może użyć ustawę wcześniejszą jeśli jest korzystniejsza dla sprawcy. Ma wybór między ustawą nową a starą
Sad ma możliwość zastosowania ustawy która nie obowiązywała w chwili popełnienia czynu.
Wykluczona w sytuacjach:
Gdy miałaby wprowadzić karalność zachowania wcześniej nie karanego , czyli czyn nie jest zabroniony , nie jest penalizowany wcześniej Gdyby miała prowadzić do zwiększenia, zagrożenia sankcji karnej - zwiększenia krymilizacji Zasadę tą wyrażają
Art. 42 Konstytucji RP
Art. 15 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych Korzystanie z ustawy względniejszej, korzystniejsze choćby nie była to ustawa obowiązująca w chwili popełnienia przestępstwa.
Art.7 p.1 Europejskiej konwencji ochrony Praw Człowieka
Za korzenie konstytucyjne i międzynarodowe
Art.4
…..Sąd stosuje ustaw ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz