Powszechność wyborów

Straż praw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

, a nie hrabstwom czy miastom, podział państwa na jednomandatowe okręgi wyborcze; Zasada powszechności wyborów...

Typologia demokracji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

można określić jako powszechność wyborów, brak cenzusów. Alternatywne - musi być wybór, tylko alternatywne wybory...

Demokracja przedstawicielska - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Przy mówieniu o wyborach, pamiętać należy o takich zasadach, jak: - zasada powszechności wyborów (deklarowana...

Zasady prawa wyborczego w Polsc

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1267

do organów przedstawicielskich (czynne i bierne prawo wyborcze). Zasada powszechności wyborów dotyczy...

Ewolucja ustroju federacji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2520

zasady powszechności wyborów, ograniczonej licznymi wyłączeniami, jak cenzus majątkowy, rasy, płci...

Wykład - Demokracja pośrednia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

to ograniczenia zasady powszechności wyborów spowodowane względami politycznymi, ekonomicznymi lub społecznymi...